• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
population.png
7 001 444
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
2,3 % раст
БДП
industry.png
2,3 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
3,1 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
72 350 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Календар објављивања
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА
2021. ГОДИНЕ


Републички завод за статистику позива грађане и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о Попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године.

Јавна расправа спроводи се од 12. априла до 17. маја 2019. године.

15.05.2019. - Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, I квартал 2019.

Цене у I кварталу 2019. године, у односу на исти квартал 2018. године, смањене су за 3,2%.

15.05.2019. - Издате грађевинске дозволе, март 2019.

У марту месецу 2019. издате су 1 502 грађевинске дозволе, што је за 1,1% више него у марту претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у марту 2019. већи је за 53,6% у односу на март 2018.

13.05.2019. - Индекси потрошачких цена, април 2019.

Потрошачке цене у априлу 2019. године, у односу на март 2019. године, у просеку су више за 0,7%.

13.05.2019. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, март 2019.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у марту 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, смањене су за 5,6%.

10.05.2019. - Грађевинска делатност извођача из Републике Србије, I квартал 2019.

Према подацима прикупљеним у I кварталу 2019. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 17,6% у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 13,6% у односу на I квартал 2018. године. Посматрано према врсти грађевина, вредност изведених радова на зградама повећана је 21,6%, а на осталим грађевинама 8,7% у сталним ценама.

10.05.2019. - Снабдевање питком водом, 2018.

У 2018. години за потребе снабдевања питком водом захваћено је 654 милиона m3, што представља  0,8% мање воде у односу на исти период 2017. године. Од укупно захваћене количине воде 65,4% су подземне и изворске воде, 26,2% је из водотокова, а 8,4% су воде из језера и акумулација.

07.05.2019. - Заштита од штетног дејства вода, 2018.

Укупна површина брањена од поплава износила је 1 442 379 ha, што је у односу на 2017. годину мање за 9,2%. Коришћена пољопривредна површина чини 66,3% од укупне брањене површине. Дужина изграђених насипа за одбрану од површинских вода износи 3 411 km. У укупно брањеној површини највећи удео има слив Дунава (73,7%), а затим Саве (20,3% ) и Мораве (6%).

Најновије објављено
Најава објављивања
20.05.2019. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2019
21.05.2019. Подизање и гајење шума, 2018
24.05.2019. Просечне зараде по запосленом, март 2019
24.05.2019. Отпадне воде из насеља, 2018
27.05.2019. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-март 2019
28.05.2019. Сеча дрвета, 2018
30.05.2019. Анкета о образовању одраслих, 2017
31.05.2019. Анкета о радној снази, I квартал 2019
31.05.2019. Индекси индустријске производње, април 2019
31.05.2019. Индекси индустријске производње, април 2019
31.05.2019. Индекси залиха готових производа у индустрији, април 2019
31.05.2019. Спољнотрговинска робна размена (РСД), април 2019
31.05.2019. Спољнотрговинска робна размена (USD), април 2019
31.05.2019. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR), април 2019
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори