• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
population.png
7 001 444
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
2,5 % раст
БДП
industry.png
-0,8 % пад
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
2,2 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
74 755 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Календар објављивања
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
Истраживање вишеструких показатеља (MICS – Multiple Indicator Cluster Survey)

Републички завод за статистику (РЗС) ангажоваће 77 анкетара за потребе спровођења Истраживањa вишеструких показатеља (MICS – Multiple Indicator Cluster Survey) у Републици Србији.

Јавни позив за пријаву кандидата биће објављен 8. јула 2019. године.

14.06.2019. - Приходи у новцу и у натури и лична потрошња, први квартал 2019.

У првом кварталу 2019. године, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 65872 динарa и виши су за 5,4% у односу на исти квартал претходне године и за 0,1% у односу на четврти квартал 2018, номинално.

Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у првом кварталу 2019. године, износили су 66064 динара и виши су за 3,8% у односу на исти квартал претходне године и за 0,1% у односу на четврти квартал 2018, номинално.

14.06.2019. - Издате грађевинске дозволе, април 2019.

У априлу месецу 2019. издате су 1 604 грађевинске дозволе, што је за 17,7% више него у априлу претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у априлу 2019. већи је за 190,2% у односу на април 2018.

14.06.2019. - Грађевински радови у иностранству, 2018

Укупна вредност радова коју су извођачи из Републике Србије извели у иностранству у 2018. години износила је 17 561 милион РСД. Највећа грађевинска активност, посматрано према државама, забележена је у Немачкој, 18,5% од укупне вредности изведених радова, затим у Руској Федерацији, 16,6%, Црној Гори, 13,9%, и Перуу, 10,7%.

12.06.2019. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, април 2019.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у априлу 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, смањене су за 2,8%.

12.06.2019. - Коришћење и заштита вода од загађивања, 2018

У 2018. години у секторима индустрије коришћено је 4 175 мил. m3 воде. Највећи део захваћене воде коришћен је за хлађење при производњи електричне енергије. Коришћене воде повећане су за 3,2% у односу на претходну годину. Укупно je испуштенo 4 150 мил. m3  воде односно 3,7% више него у претходној години.

Од укупно 4 175 мил. m3 захваћених вода у секторима индустрије 99,6% чине воде из сопственог водозахвата (98,8% површинске воде и 0,8% подземне), а 0,4% из јавног водовода. 

12.06.2019. - Индекси потрошачких цена, мај 2019.

Потрошачке цене у мају 2019. године, у односу на април 2019. године, у просеку су ниже за 0,3%.

07.06.2019. - Потрошња опасних хемикалија, 2018

Укупна потрошња опасних хемикалија у 2018. години износи 751 хиљ. тона, што је за 38,1% мање у односу на 2017. годину. Посматрано према класи токсичности, највеће учешће у укупној потрошњи забележено је у класи веома токсичних хемикалија (C), 53,7%, затим следи класа токсичних (D), 33,9%, штетних (E), 9,0%, канцерогених, мутагених и токсичних по репродукцију (А), 2,9%, и хронично токсичних (B), 0,5%

Најава објављивања
25.06.2019. Просечне зараде по запосленом, април 2019
25.06.2019. Дипломирани студенти, 2018
25.06.2019. Уписани студенти, 2018
26.06.2019. Буџетска издвајања за науку, 2018
26.06.2019. Научноистраживачка делатност, 2018
26.06.2019. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-април 2019
27.06.2019. Основно образовање – крај школске године, 2018
27.06.2019. Средње образовање – крај школске године, 2018
28.06.2019. Људски ресурси у науци и технологији, 2018
28.06.2019. Индикатори иновативних активности, 2018
28.06.2019. Укупан превоз путника и робе, 2018
28.06.2019. Закључени и разведени бракови, 2018
28.06.2019. Витални догађаји, 2018
28.06.2019. Унутрашње миграције, 2018
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори