• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
population.png
7 040 272
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
4,5 % раст
БДП
industry.png
4,1 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1,1 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
66 084 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Календар објављивања
Вести
Види све
23.05.2018. - Стручно саветовање – „У сусрет Попису 2021.”

У склопу припрема предстојећег Пописа становништва, домаћинстава и станова, Републички завод за статистику је 22. и 23. маја 2018. године организовао стручно саветовање – „У сусрет Попису 2021.”

22.05.2018. - Потписан Меморандум о сарадњи са Федералним заводом за статистику Босне и Херцеговине

Др Миладин Ковачевић, директор Републичког завода за статистику и доц. др Емир Кремић, директор Федералног завода за статистику Босне и Херцеговине, потписали су 22. маја 2018. године у Београду Меморандум о сарадњи.

21.05.2018. - Подизање и гајење шума, 2017.

Обим радова на пошумљавању у 2017. већи је у односу на претходну годину за 55%. Од четинарских врста дрвета,  најзаступљенија је смрча, са 371 ha пошумљене површине, а од лишћарских врста дрвета најзаступљенији је храст, са 542 ha пошумљене површине. Радови на подизању плантажа и заштитних појасева у 2017, у односу на претходну годину, смањени су за 222 ha.

15.05.2018. - Издате грађевинске дозволе, март 2018

Укупан број издатих дозвола за период јануар–март 2018. већи је за 14,4% у односу на исти период претходне године. Предвиђена вредност радова у том периоду повећана је за 20,7%. У марту месецу 2018. издато је 1 486 грађевинских дозвола, што је за 1,3% мање него у марту претходне године.

15.05.2018. - Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, I квартал 2018

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у I кварталу 2018. године, у односу на IV квартал 2017. године, у просеку су смањене за 0,3%.

11.05.2018. - Снабдевање питком водом, 2017.

Захваћено и испоручено више питке воде него претходне године

У 2017. години за потребе снабдевања питком водом захваћено је 659 милиона m3, што представља  4,0% више воде у односу на исти период 2016. године. Од укупно захваћене количине воде 59,3% су подземне и изворске воде, 31,9% је из водотокова, а 8,8% су воде из језера и акумулација. Укупно је корисницима испоручено 425 милиона m3, што је за 4,2% више воде од количине испоручене у 2016.

Најава објављивања
25.05.2018. Просечне зараде по запосленом, март 2018
25.05.2018. Отпадне воде из насеља, 2017
28.05.2018. Сеча дрвета, 2017
28.05.2018. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-март 2018
30.05.2018. Анкета о образовању одраслих, 2016
31.05.2018. Индекси индустријске производње, април 2018
31.05.2018. Индекси индустријске производње, април 2018
31.05.2018. Индекси залиха готових производа у индустрији, април 2018
31.05.2018. Анкета о радној снази, I квартал 2018
31.05.2018. Анкета о радној снази, I квартал 2018
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори