• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
population.png
6 963 764
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
2,9 % раст
БДП
industry.png
3,7 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1,3 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
74 009 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Календар објављивања
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
MICS 6 – од 2. септембра до 10. новембра 2019.

MICS (Multiple Indicator Cluster Surveys) представља истраживачки програм који, на глобалном нивоу, припрема УНИЦЕФ у сарадњи са различитим агенцијама Уједињених нација. Истраживање се спроводи у сарадњи са националним статистикама  у петогодишњој динамици.

Oво је шести циклус MICS-a у Србији и истраживање ће бити спроведено у периоду од 2. септембра до 10. новембра 2019. године.

20.09.2019. - Годишње истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија, 2019.

Резултати истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у Републици Србији показују да 80,1% домаћинстава поседује интернет прикључак – што чини повећање од 7,2% у односу на 2018. годину. У последња три месеца 71,9% лица старости од 16 до 74 године користило је рачунар – што, у односу на претходну годину, представља повећање од 1,2%. У свом пословању интернет користи 99,8% предузећа, док веб-сајт поседује њих 83,6%.

20.09.2019. - Рачун емисије у ваздух, 2017

Емисија сумпор-диоксида (SО2) у 2017. години износила је 420,2 килотона (Gg), што је за 0,7% мање у односу на претходну годину. Укупна емисија SО2  у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром има удео од 91,4% и  бележи благи раст у односу на 2016. годину. Учешће овог гаса у сектору Прерађивачка индустрија износи 4,4%, у осталим секторима економских делатности 1,8% и у домаћинствима 2,4%. 

 

20.09.2019. - Порези у области животне средине, 2017.

Вредност прихода од пореза у области животне средине је 2,7 пута повећана у 2017. у односу на 2008. годину. Просечан годишњи раст прихода од пореза у области животне средине у периоду 2008–2017. године износио је 11,5%.
У 2017. години, приходи од пореза у области животне средине износили су 195 906,2 мил. РСД, што је за 5,0% више него претходне године. Највеће учешће у структури прихода имале су категорије енергетски порези и порези из области саобраћаја, 85,6% односно 7,1%, док су порези на загађење и порези на коришћење ресурса учествовали са 5,6% односно 1,7%, респективно.

19.09.2019. - Републички завод за статистику објављује коначне листе изабраних кандидата за анкетаре и здравствене раднике за Истраживање здравља становништва Србије, 2019.

Коначну листу изабраних анкетара можете погледати  –  овде.

Коначну листу изабраних здравствених радника можете погледати  –  овде.

Сви изабрани кандидати су обавезни да најкасније до 22. септембра 2019. године до 20.00 часова унесу додатне податке неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем линку.

Уколико додатни подаци не буду унесени у назначеном року, сматраће се да је анкетар/здравствени радник одустао од рада у истраживању.

17.09.2019. - Поновљени јавни позив за пријављивање кандидата за здравствене раднике у Истраживању здравља становништва Србије 2019.

У складу са поновљеним јавним позивом, позивају се грађани који желе да учествују у Истраживању здравља становништва Србије, у својству здравственог радника да се у периоду од 17. до 22. септембра 2019. године пријаве Републичком заводу за статистику.
Заинтересовани кандидати се могу пријавити искључиво попуњавањем електронске пријаве - овде.

16.09.2019. - Републички завод за статистику објављује прелиминарне листе изабраних кандидата за анкетаре и здравствене раднике за Истраживање здравља становништва Србије, 2019.

Прелиминарну листу изабраних кандидата за анкетаре  можете погледати –  овде.

Прелиминарну листу изабраних кандидата за здравствене раднике можете погледати  –  овде.

Због недовољног броја пријављених кандидата за здравствене раднике у Истраживању здравља становништва Србије 2019. у појединим градовима/општинама, јавни позив за пријаву кандидата за здравствене раднике биће поновљен 17. септембра 2019. године на основу одлуке донете на састанку Истраживачког тима РЗС и ИЈЗС дана 16.09.2019. године. 

16.09.2019. - Приходи у новцу и у натури и лична потрошња, други квартал 2019.

У другом кварталу 2019. године, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 66348 динарa и виши су за 5,6% у односу на исти квартал претходне године и за 0,7% у односу на први квартал 2019, номинално.

Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у другом кварталу 2019. године, износили су 66576 динара и виши су за 3,9% у односу на исти квартал претходне године и за 0,8% у односу на први квартал 2019, номинално.

Најновије објављено
Најава објављивања
23.09.2019. Економски рачуни пољопривреде, 2018
25.09.2019. Просечне зараде по запосленом, јул 2019
25.09.2019. Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, стање 05.09. 2019
26.09.2019. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-јул 2019
30.09.2019. Спољнотрговинска робна размена (USD), август 2019
30.09.2019. Укупан превоз путника и робе, I полугодиште 2019
30.09.2019. Индекси индустријске производње, август 2019
30.09.2019. Индекси индустријске производње, август 2019
30.09.2019. Индекси залиха готових производа у индустрији, август 2019
30.09.2019. Спољнотрговинска робна размена (РСД), август 2019
30.09.2019. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR), август 2019
30.09.2019. Спољнотрговинска робна размена, август 2019
30.09.2019. Туристички промет, август 2019
30.09.2019. Промет робе у трговини на мало, август 2019
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори