• A
 • A
 • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Историјат
 • 1862

  Званична статистика у Србији установљена је 1862. године, када је кнез Михаило Обреновић донео акт којим се економско одељење Министарства финансија обавезује да води статистичке послове.

 • 1863

  Изашао је из штампе Први Државопис Србије.

  Штампан је Попис људства. 

 • 1881

  Донет Закон о устројству статистике. 

 • 1882

  Статистика прелази у надлежност Министарства народне привреде.

 • 1885

  Државна статистика Србије постаје члан Међународног статистичког института односно од оснивања ове значајне институције.

 • 1893

  Издат је Први Статистички годишњак Краљевине Србије. 

 • 1894

  Престаје да излази Државопис.

 • 1910

  Излази последњи Статистички годишњак Краљевине Србије. 

 • 1919

  Основана Дирекција државне статистике при Министарству социјалне политике Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

 • 1945

  Основан Републички завод за статистику.

 • 1948

  Први послератни Попис становништва.

 • 1949

  Одштампан први Статистички годишњак у 50 примерака.

 • 1951

  Покренута едиција Саопштење.

 • 1952

  Покренута серијска публикација Месечни статистички преглед.

 • 1953

  Попис становништва

 • 1955

  Покренута едиција Билтен.

 • 1960

  Попис пољопривреде

 • 1961

  Попис становништва

 • 1966

  Објављен први број из едиције Радни документ.

 • 1971

  Попис становништва

 • 1974

  Објављена публикација Општине у Србији.

 • 1981

  Попис становништва

 • 1987

  Прво чвориште рачунарске мреже EARN (European Academic Research Network) за нашу земљу био је, од 1987. године, Републички завод за статистику (чвориште се звало YUBGSS21). EARN мрежа је већ тада била спојена са светском рачунарском мрежом, данас познатом као Интернет.

 • 1991

  Попис становништва

 • 2002

  Попис становништва

  Одржана прва конфренција за штампу.

 • 2004

  Први веб сајт

 • 2010

  Другa генерација веб сајта.

  Развије веб дисеминациона база података.

 • 2011

  Попис становништва

  ИСТ - Републички завод за статистику једна је од ретких статистичких институција у свету која има потпуно  самостално развијен оперативни, продукциони, meta data driven систем најновије технологије, који служи за унос, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података.

 • 2012

   Попис пољопривреде

 • 2018

  Трећа генерација веб сајта

  Редизајнирана веб дисеминациона база података.

Директори Републичког завода за статистику
 • проф. др Миладин Ковачевић (од 2015)

 • 2015

  проф. др Драган Вукмировић (2004 – 2015)

 • 2004

  Зоран Јанчић (2002 – 2004)  

 • 2002

  проф. др Милева Жижић (1999 – 2002)

 • 1999

  мр Зоран Јовановић (1994 – 1999)

 • 1994

  мр Милован Живковић (1984 – 1994)

 • 1984

  Андреја Стокић (1966 – 1984)

 • 1966

  Растко Шкаљак (1958 - 1966)

 • 1958

  Душан Бјелогрлић (1954-1958)

 • 1954

  др Милош Мацура (1947 - 1954)

 • 1947

  др Јован Савић (1946 - 1947)

 • 1946

  др Драгослав Тодоровић (1945-1946)

 • 1945