• A
 • A
 • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Запослени
 • Укупан број запослених (према систематизацији радних места): 455

  Државни службеници на положају: 9  

  Положај у првој групи: 1   

  Положај у четвртој групи: 8       

  Извршилачка радна места државних службеника: 428

  Радна места у звању вишег саветника: 54 државнa службеника

  Радна места у звању самосталног саветника: 89 државних службеника 

  Радна места у звању саветника: 162 државна службеника 

  Радна места у звању млађег саветника: 29 државних службеника 

  Радна места у звању сарадника: 58 државна службеника 

  Радна места у звању референта: 36 државних службеника  

  Радна места намештеника: 18 

  Радна места прве врсте: 1 намештеник       

  Радна места треће врсте: 3 намештеника    

  Радна места четврте врсте: 12 намештеника 

  Радна места пете врсте: 1 намештеник    

  Радна места шесте врсте: 1 намештеник 

  Преглед броја запослених према месту рада и степену стручне спреме: 

  Београд: 289

  Подручна одељења: 166

  Висока стручна спрема: 311

  Остала стручна спрема :144