• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту

Статистички систем Србије

Системом званичне статистике Републике Србије, као одговорни произвођачи званичне статистике, обухваћени су:

1) Републички завод за статистику;

2) Народна банка Србије;

3) Градска управа града Београда – за територију града Београда;

4) Остали одговорни произвођачи званичне статистике, наведени у петогодишњем статистичком програму.

Републички завод за статистику је посебна организација, задужена за обављање статистичких активности заснованих на петогодишњем статистичком програму и годишњим примењивим плановима.

Републички завод за статистику је главни произвођач и дисеминатор званичних статистичких податка, као и одговорни стручни носилац, организатор и координатор система званичне статистике у Републици Србији и представља званичну статистику Републике Србије у међународном статистичком систему.