• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Енергетика

Статистикa енергетике пружа информације о снабдевању, трговини, залихама,  трансформацији и потрошњи енергије/енергената. Сви подаци из ове области су усклађени са стандардима ЕВРОСТАТ-а и Међународне агенције за енергију, стога су на међународном нивоу упоредиви. Детаљни, потпуни и благовремени подаци из области енергетике су неопходни за праћење енергетске ситуације на националном  нивоу и значајни су за доношење одлука о управљању енергетском политиком  државе.

Обавештења

Годишњи енергетски биланси за: електричну енергију, топлотну енергију, угаљ, дрвна горива, геотермалну енергију, биогас, нафту и деривате нафте, природни гас и укупан енергетски биланс 

расположиви су као претходни подаци за 2017. годину. Линк

Погледајте и ово
Табеле
Енергетски биланси у пдф формату