• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Годишњи енергетски биланси

Годишњи енергетски биланси садрже податке о производњи, залихама, увозу, извозу, трансформацији и расподели електричне и топлотне енергије, угља, нафте и деривата нафте, природног гаса, геотермалне енергије, дрвних горива и биогаса. Подаци су изражени у физичким јединицама мере и у TJ.  Методологија је усклађена са стандардима Евростата и Међународне агенције за енергију. Годишњи енергетски биланси састављају се у текућој за претходну годину, за Републику Србију – укупно.

Погледајте и ово