• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Грађевинска активност

Индикатори који обезбеђују праћење нивоа грађевинске активности су вредност изведених радова у земљи и иностранству, завршене зграде и остале грађевине, утрошени грађевински и погонски материјал на градилиштима. Годишња вредност грађевинских радова дата је у текућим ценама у хиљадама динара, док је на кварталном нивоу вредност исказана базним индексима. Изведени радови на грађевинама приказани су према територији на којој се грађевине налазе. Грађевине су разврстане према Класификацији врста грађевина. 

 

Вести
Види све
shutterstock_617599811.jpg
09.11.2018. - Грађевинска делатност извођача из Републике Србије, III квартал 2018

Према подацима прикупљеним у III кварталу 2018. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 12,0% у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 7,0% у односу на III квартал 2017. године.

Опширније
Кључни показатељи
Вредност изведених грађевинских радова, хиљ. РСД
291 883 043
Вредност изведених грађевинских радова на зградама, хиљ. РСД
131 619 182
Укупна површина изграђених зграда, м2
2 961 550
Подаци