• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Грађевинска активност

Индикатори који обезбеђују праћење нивоа грађевинске активности су вредност изведених радова у земљи и иностранству, завршене зграде и остале грађевине, утрошени грађевински и погонски материјал на градилиштима. Годишња вредност грађевинских радова дата је у текућим ценама у хиљадама динара, док је на кварталном нивоу вредност исказана базним индексима. Изведени радови на грађевинама приказани су према територији на којој се грађевине налазе. Грађевине су разврстане према Класификацији врста грађевина. 

 

Вести
Види све
shutterstock_617599811.jpg
10 мај 2018. - Грађевинска делатност извођача из Републике Србије, I квартал 2018

Према подацима који су прикупљени у I кварталу 2018. године, вредност изведених радова извођача из Републике Србије, за радове који су извођени на територији Републике Србије и иностранства,  порасла је за 19,7% у односу на I квартал 2017. године, посматрано у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 19,4%.

Опширније
Кључни индикатори
Вредност изведених грађевинских радова
261 991 394
Вредност изведених грађевинских радова на зградама
112 310 986
Укупна површина изграђених зграда
2 222 873
Подаци