• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
shell-699945_960_720.jpg
15.08.2018. - Издате грађевинске дозволе, јун 2018.

У јуну 2018. издате су 1.874 грађевинскe дозволe, што је за 10,0% више него у јуну претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у јуну 2018. већи је за 58,5% у односу на јун 2017.

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
1 874
Број станова према издатим дозволама
2 125
Површина зграда према издатим дозволама
573 872
Подаци