• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
construction-228471_960_720.jpg
15.01.2019. - Издате грађевинске дозволе, новембар 2018.

У новембру месецу 2018. издате су 1 672 грађевинске дозволе. Ако се посматра период од почетка године, у првих једанаест месеци издато је укупно 18 016 дозвола, што је за 6,3% више у односу на исти период претходне године.

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
1 672
Број станова према издатим дозволама
2 076
Површина зграда према издатим дозволама
417 458
Подаци