• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
shutterstock_462881602.jpg
15 мај 2018. - Издате грађевинске дозволе, март 2018

Укупан број издатих дозвола за период јануар–март 2018. већи је за 14,4% у односу на исти период претходне године. Предвиђена вредност радова у том периоду повећана је за 20,7%. У марту месецу 2018. издато је 1 486 грађевинских дозвола, што је за 1,3% мање него у марту претходне године.

Опширније
Кључни индикатори
Број издатих грађевинских дозвола
1 486
Број станова према издатим дозволама
1 403
Бруто површина зграда према издатим дозволама
268 220
Подаци