• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту

 


СПИСАК
ИЗБОРА¹) И РЕФЕРЕНДУМА

- Одржаних од 1974. закључно са 26. 10. 2014. -
 
Година
Избори - референдум
За ниво
24.04.2016. Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије  републички
24.04.2016. Локални избори за одборнике скупштина општина и градова општински
26.10.2014. Избори за чланове националних савета националних мањина  републички
16.3.2014. Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије републички
6.5.2012. Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије републички
6.5.2012. Локални избори за одборнике скупштина општина и градова општински
6.5. 2012. Избори за председника Републике Србије – I круг републички
20.5.2012. Избори за председника Републике Србије – II круг републички
11.5.2008. Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије републички
11.5.2008. Локални избори за одборнике скупштина општина и градова општински
20. 1. 2008. Избори за председника Републике Србије – I круг републички
- 3.2.2008. Поновљено гласање – II круг републички
21.1.2007. Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије републички
28-29.10.2006. Референдум за Устав Србије  републички
19.9.2004. Локални избори за председнике општина и градова (градоначелнике)  општински
19.9.2004. Локални избори за одборнике скупштина општина и градова  општински
13. 6. 2004. Избори за председника Републике Србије – I круг републички
- 27.6.2004. Поновљено гласање – II круг  републички
28.12.2003. Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије  републички
16.11.2003. Избори за председника Републике Србије – неуспели избори републички
8.12.2002. Избори за председника Републике Србије – неуспели избори републички
29.9.2002. Избори за председника Републике Србије – I круг републички
- 13.10.2002. Поновљено гласање – II круг – неуспели избори републички
23.12.2000. Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије републички
24.9.2000. Избори за Веће грађана Савезне скупштине СР Југославије савезни
24.9.2000. Избори за Веће република Савезне скупштине СР Југославије савезни
24.9.2000. Избори за председника СР Југославије савезни
24.9.2000. Локални избори за одборнике општина и градова општински
23.4.1998. Референдум о учешћу страних представника у решавању проблема на Косову и Метохији републички
7.12.1997. Избори за председника Републике Србије – I круг републички
- 21.12.1997. Поновљено гласање – II круг републички
21.9.1997. Избори за председника Републике Србије – I круг републички
- 5.10.1997. Поновљено гласање – II круг – неуспели избори републички
21.9.1997. Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије републички
3.11.1996. Локални избори за одборнике општина и градова општински
3.11.1996. Избори за посланике Већа грађана Савезне скупштине СР Југославије савезни
19.12.1993. Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије републички
20.12.1992. Локални избори за одборнике општина и градова општински
20.12.1992. Избори за посланике Већа грађана Савезне скупштине СР Југославије савезни
20.12.1992. Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије републички
20.12.1992. Избори за председника Републике Србије републички
31.5.1992. Локални избори за одборнике општина и градова општински
31.5.1992. Референдум ради потврђивања Амандмана I на Устав Републике Србије републички
31.5.1992. Референдум ради претходног изјашњавања грађана о симбилима Републике Србије:
- о грбу
- о химни
републички
31.5.1992. Избори за посланике Већа грађана Савезне скупштине СР Југославије савезни
9.12.1990. Избори за председника Републике Србије републички
9.12.1990. Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије републички
12.11.1989. Избор председника Председништва СР Србије републички
1989. Избори делегација и делегатских скупштина савезни
    републички
    општински
1986. Избори делегација и делегатских скупштина савезни
    републички
    општински
1982. Избори делегација и делегатских скупштина савезни
    републички
    општински
1978. Избори делегација и делегатских скупштина савезни
    републички
    општински
1974. Избори делегација и делегатских скупштина савезни
    републички
    општински

1) Обухваћени су само општи избори у којима су се бирачи непосредно изјашњавали, избори за председнике и посланике које је бирала Скупштина Републике Србије, нису обухваћени. Допунски и превремени избори за мањи број општина, односно мањи број одборника, такође нису обухваћени. Избори председника општина и градоначелника (2008.) од стране одборника скупштина општина и градова, исто тако нису обухваћени.