• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Квартални национални рачуни

Квартални национални рачуни представљају повезан и усклађен систем информација који пружа општу слику економске активности Републике Србије у краткорочној динамици. Расположиви су подаци о кварталном бруто домаћем производу са основним компонентама производње и употребе, у текућим и сталним ценама

Вести
Види све
shutterstock_40860232.jpg
31.10.2018. - Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш оцена, III квартал 2018

Реални раст БДП у трећем кварталу 2018. године у односу на исти период претходне године износио је 3,7%.
Обрачун кварталног БДП за трећи квартал 2018. године, који је детаљнији и који се изводи на нижим нивоима агрегирања методом дефлације, биће објављен у саопштењу Квартални БДП у Републици Србији 30. новембра 2018. године.
*Флеш процена добијена је методом екстраполације уз примену једноструке индикатор методе, комбинацијом индикатора аутпута и инпута.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци
Погледајте и ово
Квартални национални рачуни – додатне табеле
Квартални национални рачуни – додатне табеле