• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Сателитски рачуни

Сателитски рачуни, као интегрални део система националних рачуна, обезбеђују специфичне податке о економским активностима у областима економије које су предмет посебног интересовања (пољоприведа, животна средина, здравство, туризам и сл.), a који се не могу препознати у систему националних рачуна, јер су или индиректно употребљени у обрачунима или чине саставни део категорија приказаних на највишем нивоу.