• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Систем рачуна

Систем рачуна даје општи преглед рачуна свих институционалних сектора, укупне економије и иностранства, и, истовремено, одабраним низом трансакција и агрегата приказује однос између институционалних сектора и њихово учешће у укупним резултатима економских активности земље. Ови рачуни приказују формирање дохотка у процесу производње, његову расподелу, прерасподелу и употребу кроз финалну потрошњу, штедњу и инвестиције.

Погледајте и ово