• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Истраживање и развој

Подаци о броју научноистраживачких организација, запосленима на пословима истраживања и развоја, броју и врсти научноистраживачких радова.

 

Вести
Види све
shutterstock_112261523.jpg
30 јун 2017. - Буџетска издвајања за науку, 2016/2017.

У 2016. години у Републици Србији утрошено је 16.312.531 хиљада РСД буџетских средстава за активности истраживања и развоја. Удео укупних буџетских средстава за истраживање и развој у бруто домаћем производу у 2016. години износио је 0,39%. Највећи проценат буџетских средстава за истраживање и развој у 2016. години припао је сектору државе (47,5%), а затим сектору високог образовања (36,9%). У укупним средствима за финансирање високог образовања, средства од међународних организација учествују са око 10%. Нефинансијски (пословни) сектор учествује са око 4%, док је за непрофитни сектор било намењено само 1,4% средстава.

Опширније
Подаци