• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Образовање одраслих и целоживотно учење

Подаци о образовању одраслих у формалном систему: број школа/одељења за основно образовање одраслих, број полазника и завршавање ових школа; број полазника мајсторског-специјалистичког образовања.
Подаци о учешћу одраслих у неком облику формалног или неформалног образовања и обука обезбеђује се Анкетом о образовању одраслих која је део европског статистичког система и спроводи се у петогодишњој периодици. 

 

Подаци