• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Средње образовање

Подаци о броју и типу средњих школа, броју одељења, настави на језику народности, учење страних језика, редовним и ванредним ученицима, о ученицима према подручјима рада, о завршавању средње школе, о одустајању од школовања, о ученицима у специјалним средњим школама, као и о наставном особљу у средњем образовању.

 

Вести
Види све
shutterstock_71162863.jpg
12 април 2018. - Средње образовање, почетак школске 2017/18. године

Редовне средње школе похађало је 249 094 ученика, 122 976 девојчица (49,4%) и 126 118 дечака (50,6%). Школе/одељења за ученике са сметњама у развоју похађало је 1 852 ученика, 743 девојчице (40%) и 1 109 дечака (60%).

Опширније
Кључни индикатори
Подаци