• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Високо образовање

Статистика високог образовања обезбеђује податке о студентима уписаним и дипломираним на студијама првог степена (основне академске и струковне), на студијама другог степена (мастер, специјалистичке академске и струковне) и студијама трећег степена (докторске академске студије) и наставницима и стручним сарадницима на овом нивоу образовања.

 

Вести
Види све
shutterstock_172074803.jpg
30 јун 2017. - Дипломирани студенти, 2016.

Од укупног броја дипломираних студента у 2016. години, проценат мушкараца је 41,6%, а жена 58,4%. На државним универзитетима је дипломирало 79,9%, а на приватним 20,1% студента, док је на државним високим школама 92,6%, а на приватним 7,4% студената.

Опширније
Подаци