• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Анкета о потрошњи домаћинстaва

Подаци о потрошњи и приходима домаћинстава, о демографским, економским и социолошким карактеристикама домаћинстава као и подаци о условима становања, опремљености домаћинстава трајним добрима и сл.  

Вести
Види све
shutterstock_187181876.jpg
15.06.2018. - Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, I квартал 2018

У првом кварталу 2018. године, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 62492 динара и виши су за 4,0% у односу на исти квартал претходне године, док су у односу на четврти квартал 2017. нижи за 1,9%, номинално.

Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у првом кварталу 2018. године, износили су 63620 динара и виши су за 3,7% у односу на исти квартал претходне године, док су у односу на четврти квартал 2017. нижи за 0,7%, номинално.

Опширније
Подаци