• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Анкета о потрошњи домаћинстaва

Подаци о потрошњи и приходима домаћинстава, о демографским, економским и социолошким карактеристикама домаћинстава као и подаци о условима становања, опремљености домаћинстава трајним добрима и сл.  

Вести
Види све
shutterstock_571657063.jpg (1)
15 децембар 2017. - Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, III квартал 2017.

У трећем кварталу 2017. године, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 61729 динара и виши су за 2,9% у односу на исти квартал претходне године и за 2,5% у односу на други квартал 2017., номинално. Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у трећем кварталу 2017. године,…

Опширније
Погледајте и ово