• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Анкета о потрошњи домаћинстaва

Подаци о потрошњи и приходима домаћинстава, о демографским, економским и социолошким карактеристикама домаћинстава као и подаци о условима становања, опремљености домаћинстава трајним добрима и сл.  

Вести
Види све
shutterstock_571657063.jpg (1)
30 март 2018. - Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, 2017.

У 2017. години, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству (сва домаћинства) износили су 61407 динара, и у односу на 2016. годину виши су за 3,0%, номинално.

Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у 2017. години, (сва домаћинства) износили су 62275 динара, и у односу на 2016. годину виши су за 2,6%, номинално.

Опширније
Подаци