• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Приходи и услови живота

Подаци о приходима, сиромаштву, социјалној искључености и условима живота, који се користе за добијање структурних социјалних индикатора на нивоу Републике Србије.

Вести
Види све
shutterstock_476449831.jpg
03.04.2017. - Сиромаштво и социјална неједнакост, 2016.

Стопа ризика од сиромаштва износи 25,5%. Ова лица нису нужно сиромашна, већ само имају већи ризик да то буду. При томе, стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености у 2016. години износи 38,7%. Лица од 18 до 24 годинe највише су изложена ризику од сиромаштва (32,7%), као и лица млађа од 18 година (30,2%), док најнижу стопу ризика од сиромаштва имају особе старије од 65 година (19,1%).

Опширније
Подаци