• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Пунолетни учиниоци кривичних дела

Подаци о пријављеним, оптуженим и осуђеним пунолетним лицима (лицима која су у  време извршења дела имала навршених 18 година живота), а кривично дело су учинила као извршилац, саизвршилац, подстрекач или помагач.

 

Подаци