• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
shutterstock_673267057.jpg
28.09.2018. - Укупан превоз путника и робе, прво полугодиште 2018.

Број превезених путника у првих шест месеци 2018. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 3,4%, при чему је превоз путника у унутрашњем саобраћају већи за 4,1%, а у међународном саобраћају је мањи за 5,3%. Превоз путника у железничком саобраћају опао је за 5,2%. У ваздушном саобраћају остварен је пад од 6,3%, док превоз у друмском саобраћају бележи раст од 4,7%. Обим рада исказан у pkm већи је за 4,6%. Количина робе превезене у првом полугодишту 2018. године, у поређењу са истим периодом претходне године, бележи раст од 10,1%. У истом периоду, обим рада, исказан у tkm, већи је за 16,4%. Истовремено се види да просечан пут једне тоне робе износи 356 km. Само ваздушни саобраћај бележи пад у количини превезене робе.

Опширније
Подаци