• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
shutterstock_673267057.jpg
29.06.2018. - Укупан превоз путника и робе, 2016. и 2017.

Укупан број превезених путника у 2017. години, у односу на претходну годину, мањи је за 6,6%, при чему унутрашњи превоз бележи пад од 7,3%. Међународни превоз путника има раст од 2,6%. Карактеристично је да је у друмском саобраћају забележен пад броја превезених путника од 6,8%, у железничком од 7,4%, док градски саобраћај бележи раст, који, због промене методологије праћења броја превезених путника од стране Града Београда, није упоредив са претходном годином.

Опширније
Подаци