• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
shutterstock_759480529.jpg (1)
30 април 2018. - Улаз, излаз и транзит друмских теретних возила, по земљама регистрације возила, 2017.

Током 2017. године, преко међународних друмских граничних прелаза на територији Републике Србије изашло је 798.704 друмских теретних возила, којима је извезено 10.909 хиљ. тона робе.

Опширније
Подаци