• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Спољнотрговински робни промет

Спољнотрговински робни промет обезбеђује податке о вредности извезене и увезене робе изражене у три валуте (РСД, ЕУР и УСД). Осим ових индикатора дају се и следећи индикатори: индекс раста/пада извоза и увоза у односу на исти период претходне године, биланс трговине робом, учешће у укупном извозу/увозу као и покривеност увоза извозом по класификацијама КД и СМТК, по земљама намене/порекла, по економским зонама земаља и њиховој развијености, економској намени производа и врстама спољнотрговинског посла.

Вести
Види све
cardboard-1164196_960_720.jpg
31.07.2018. - Спољнотрговинска робна размена , јун 2018

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-јун 2018. године износи:

   – 22476,8 милионa долара – пораст од  23,0% у односу на исти период претходне године;

   – 18560,0 милиона евра – пораст од  9,9% у односу на исти период претходне године.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци