• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Спољнотрговински робни промет

Спољнотрговински робни промет обезбеђује податке о вредности извезене и увезене робе изражене у три валуте (РСД, ЕУР и УСД). Осим ових индикатора дају се и следећи индикатори: индекс раста/пада извоза и увоза у односу на исти период претходне године, биланс трговине робом, учешће у укупном извозу/увозу као и покривеност увоза извозом по класификацијама КД и СМТК, по земљама намене/порекла, по економским зонама земаља и њиховој развијености, економској намени производа и врстама спољнотрговинског посла.

Вести
Види све
shutterstock_196240484.jpg (1)
31 јануар 2018. - Спољнотрговинска робна размена, децембар 2017.
Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период јануар - децембар  2017. године износи 38939,1 милионa долара што представља пораст од  15,3% у односу на исти период претходне године.
Опширније
Погледајте и ово