• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Спољнотрговински робни промет

Спољнотрговински робни промет обезбеђује податке о вредности извезене и увезене робе изражене у три валуте (РСД, ЕУР и УСД). Осим ових индикатора дају се и следећи индикатори: индекс раста/пада извоза и увоза у односу на исти период претходне године, биланс трговине робом, учешће у укупном извозу/увозу као и покривеност увоза извозом по класификацијама КД и СМТК, по земљама намене/порекла, по економским зонама земаља и њиховој развијености, економској намени производа и врстама спољнотрговинског посла.

Вести
Види све
shutterstock_196240484.jpg
30 април 2018. - Спољнотрговинска робна размена, март 2018.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-март 2018. године износи:

   – 10918,6 милионa долара – пораст од  27,7% у односу на исти период претходне године;

   – 8885,6 милиона евра – пораст од  10,7% у односу на исти период претходне године.

Опширније
Кључни индикатори
Подаци