• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Закључени и разведени бракови

Подаци о броју законски закључених бракова, о броју правоснажно разведених и поништених бракова и бракова који су проглашени неважећим, као и подаци о демографским и економским карактеристикама лица која су закључила брак односно чији је брак разведен.

 

Вести
Види све
shutterstock_576896977.jpg
30 јун 2017. - Закључени и разведени бракови, 2016.

У 2016. години статистика бракова бележи пад броја укупно закључених бракова за 2,8% у односу на 2015. годину, односно пад са 36.949 у 2015. години на 35.921 регистровани брак у 2016. години. Број разведених бракова у 2016. години износи 9.046 разведених бракова и показује пад за 3,6% у односу на 2015. годину.

Опширније
Кључни индикатори
Подаци