• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Квартална динамика пословања привредних друштава

Квартална динамика пословања привредних друштава приказује промене динамике финансијског пословања привредних друштава као и промене у структури економских активности у области нефинансијске пословне економије. Финансијско пословање привредних друштава базира се на подацима о пословним приходима, пословним расходима и залихама. Ови подаци се користе за обрачун кварталних макроекономских агрегата као и за обрачун кварталних индекса промета у услужним делатностима. Резултати се приказују у форми индекса на кварталном (текући квартал / претходни квартал) и годишњем нивоу (текући квартал / исти квартал претходне године).

 

Вести
Види све
shutterstock_705804559.jpg
05 децембар 2017. - Квартално пословање привредних друштава, III квартал 2017.

Пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у трећем кварталу 2017. били су већи за 4,5% у односу на исти период претходне године. 

Опширније
Погледајте и ово