• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Пословна демографија

Индикатори пословне демографије показују структурне промене у популацији пословних субјеката и њихов утицај на запосленост и кретање капитала, а користе  се у креирању политике развоја предузетништва. Индикатори се односе на популацију активних, новоформираних и затворених пословних субјеката и броја запослених у њима, стопу опстанка новоформираних пословних субјеката итд. Подаци се обрачунавају у годишњој периодици, по делатностима КД, величини пословних субјеката и правној форми. 

Погледајте и ово