• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Стране подружнице у Србији (inward FATS)

Ова статистика описује делатност предузећа која су резиденти у Републици Србији, а под контролом су страних предузећа. Реч је о предузећима у којима је учешће страног капитала (једне или више земаља) у укупном капиталу 50% и више. Основни циљ ове статистике јесте да покаже учешће ових предузећа у домаћој економији и њихов утицај на њу. Резултати се приказују по делатностима КД и државама у којима је седиште крајње институционалне јединице која контролише страну подружницу тј. јединице која је последња у ланцу контроле, над којом ниједна друга јединица нема контролу.

 

Погледајте и ово