• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Тржиште рада

Статистика тржишта рада омогућава сагледавање укључености појединаца, домаћинстава и предузећа на тржишту рада, како у краткорочном тако и у структурном погледу. Осим са аспекта економске активности (продуктивност, трошкови рада, висина зараде...), статистика тржишта рада је важна и за сагледавање социоекономских питања, попут незапослености, структуре зарада према карактеристикама запослених, социјалне неједнакости (нпр. платни јаз између жена и мушкараца), усклађености професионалног и породичног живота итд.

 

Обавештења

Републички завод за статистику ће почев од 2018. године просечне зараде рачунати на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама ће се убудуће објављивати 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. Дакле, просечне зараде за јануар биће објављене 26. марта 2018.

Вести
Види све
25 јануар 2018 -

Републички завод за статистику ће почев од 2018. године просечне зараде рачунати на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама ће се убудуће објављивати 55 дана по истеку месеца на који се зараде одно…

Опширније
Стопа незапослености 15 и више
15.3 %
Просечне зараде
54 344
Неформално запослени (у хиљадама)
599.2
Погледајте и ово