• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Анкета о радној снази

Анкета о радној снази омогућава сагледавање стања и праћење промена на тржишту рада путем међународно установљених показатеља, међу којима су стопа запослености и стопа незапослености. Поред тога, ова анкета обезбеђује сагледавање социодемографских карактеристика запосленог, незапосленог и неактивног становништва и једини је извор информација о неформалној запослености.

 

Вести
Види све
shutterstock_261177431.jpg
31.05.2018. - Значајан раст запослености у непољопривредним делатностима

Према подацима из Анкете о радној снази (АРС), број запослених је у првом тромесечју 2018. године износиo 2 688 300, а број незапослених 468 700. Стопа запослености популације старости 15 и више година била је 45,1% а стопа незапослености 14,8%.

Опширније
Кључни показатељи
Стопа запослености
45,1 %
Стопа незапослености младих од 15 до 24 година
34,6 %
Стопа неактивности
47,1 %
Подаци