• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Анкета о радној снази

Анкета о радној снази омогућава сагледавање стања и праћење промена на тржишту рада путем међународно установљених показатеља, међу којима су стопа запослености и стопа незапослености. Поред тога, ова анкета обезбеђује сагледавање социодемографских карактеристика запосленог, незапосленог и неактивног становништва и једини је извор информација о неформалној запослености.

 

Вести
Види све
shutterstock_669807235.jpg
05 март 2018. - Анкета о радној снази, IV квартал 2017.

У четвртом кварталу 2017. године број запослених износи 2.763.600, а број незапослених 475.600. Стопа запослености популације старости 15 и више година износи 46,3%, стопа незапослености 14,7%, што даје стопу активности од 54,2%, док је стопа неактивности 45,8%.

Опширније
Кључни индикатори
Стопа запослености
46,3 %
Подаци