• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Анкета о радној снази

Анкета о радној снази омогућава сагледавање стања и праћење промена на тржишту рада путем међународно установљених показатеља, међу којима су стопа запослености и стопа незапослености. Поред тога, ова анкета обезбеђује сагледавање социодемографских карактеристика запосленог, незапосленог и неактивног становништва и једини је извор информација о неформалној запослености.

 

Вести
Види све
shutterstock_636111641.jpg
30 новембар 2017. - Анкета о радној снази, III квартал 2017.

У трећем кварталу 2017. године стопа запослености популације старости 15 и више година износи 48,2%, стопа незапослености 12,9%, а стопа неактивности рекордно ниских 44,7%.

Опширније
Стопа неактивности
54.6 %
Неформално запослени (у хиљадама)
599.2
Стопа незапослености од 15 до 24
34.9 %
Погледајте и ово