• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Регистрована запосленост

Предмет Истраживања о регистрованој запослености, на бази информација из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, јесу запослени код правних лица и предузетника, лица која самостално обављају делатност (професију), регистровани индивидуални пољопривредници; запослени у јавном сектору; запослени према модалитетима запослености (у радном односу и ван радног односа), до нивоа општина и области делатности.

 

Вести
Види све
shutterstock_87313219.jpg
30 април 2018. - Према административним евиденцијама – 67 705 запослених више него прошле године

Током првог квартала 2018. године регистровани број запослених је достигао ниво од 2 092 220 лица. У односу на исти квартал претходне године, запосленост је повећана за 3,3%, односно за 67 705 лица.

Опширније
Подаци