• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Зараде

Месечно истраживање о зарадама (РАД-1) обезбеђује податке о висини и кретању просечних зарада до нивоа општина и области делатности.
Полугодишње истраживање о зарадама (РАД-1П) обезбеђује податке о висини, структури и кретању просечних зарада према степену стручне спреме и полу.
Четворогодишње Истраживањe о структури зарада обезбеђује међународно упоредиве податке о  просечним зарадама према карактеристикама запослених и карактеристикама пословних субјеката, као и дистрибуцију зарада и медијану зараде.

 

 

Обавештења

Републички завод за статистику ће почев од 2018. године просечне зараде рачунати на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама ће се убудуће објављивати 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. Дакле, просечне зараде за јануар биће објављене 26. марта 2018.

Вести
Види све
shutterstock_463423469.jpg (1)
25 јануар 2018. - Зараде по запосленом, децембар 2017.

Просечна бруто зарада исплаћена у децембру 2017. године износи 74.887 динарa. Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у децембру 2017. године износи 54.344 динарa.

 

Опширније
Погледајте и ово