• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Зараде

Статистика зарада обезбеђује месечне податке о износу и кретању просечних  зарада до нивоа општина и области делатности, годишње податке о висини зарада према полу и  степену стручне спреме запослених као и податке о медијани и дистрибуцији зарада.

Четворогодишње Истраживањe о структури зарада обезбеђује међународно упоредиве податке о  просечним зарадама према карактеристикама запослених и карактеристикама пословних субјеката.

 

 

Обавештења

26.04.2018.

Републички завод за статистику, почев од 2018. године, просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама се објављују 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. 

Вести
Види све
shutterstock_707298154.jpg
25.09.2018. - Просечне зараде за јул 2018.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јул 2018. године износила је 68 029 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49 202 динара.
У периоду јануар - јул 2018. године остварен је номинални раст просечних нето зарада од 6,2% у односу на исти период прошле године. У истом периоду зараде су реално порасле за 4,3%.
Медијална нето зарада за јул износила је 38 642 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
Просечна нето зарада за јул 2018. године износила је 417 евра.

Опширније
Подаци