• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Зараде

Месечно истраживање о зарадама (РАД-1) обезбеђује податке о висини и кретању просечних зарада до нивоа општина и области делатности.
Полугодишње истраживање о зарадама (РАД-1П) обезбеђује податке о висини, структури и кретању просечних зарада према степену стручне спреме и полу.
Четворогодишње Истраживањe о структури зарада обезбеђује међународно упоредиве податке о  просечним зарадама према карактеристикама запослених и карактеристикама пословних субјеката, као и дистрибуцију зарада и медијану зараде.

 

 

Обавештења

26.04.2018.

Републички завод за статистику, почев од 2018. године, просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама се објављују 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. 

Вести
Види све
shutterstock_707298160.jpg
25 април 2018. - Зараде реално веће него прошле године

Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2018. године износила је 66 084 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 47 819 динара.
У периоду јануар-фебруар 2018. године остварен је номинални раст просечних нето зарада од 6,6% у односу на исти период прошле године. У истом периоду зараде су реално порасле за 4,8%.
Медијална бруто зарада износила је 51 702 динара, док је медијална нето зарада износила 37 610 динарa.
Просечна нето зарада за фебруар 2018. године износила је 404 евра, док је за фебруар 2017. износила 364 евра.

Опширније
Подаци