• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Трговина на велико

Под трговином на велико подразумева се куповина робе и њена продаја другим трговинским предузећима ради даље продаје, осталим предузећима за даљу прераду и великим потрошачима за сопствену потрошњу (организације здравствене и социјалне заштите, образовања, одбране и др.). Трговина на велико обухвата и деловање посредника у куповини или продаји робе за трећа лица.
Статистика унутрашње трговине обухвата и приказује резултате о промету у трговини на велико на кварталном и годишњем нивоу, према трговинским гранама делатности и робним групама.

 

Вести
Види све
shutterstock_607337888.jpg
01 март 2018. - Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, IV тромесечје 2017.

 У 2017. години у Републици Србији укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства, у односу на исти период 2016. године, мања је у текућим ценама за 5,7%, а у сталним ценама за 10,2%.

Опширније
Подаци