• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Трговина на велико

Под трговином на велико подразумева се куповина робе и њена продаја другим трговинским предузећима ради даље продаје, осталим предузећима за даљу прераду и великим потрошачима за сопствену потрошњу (организације здравствене и социјалне заштите, образовања, одбране и др.). Трговина на велико обухвата и деловање посредника у куповини или продаји робе за трећа лица.
Статистика унутрашње трговине обухвата и приказује резултате о промету у трговини на велико на кварталном и годишњем нивоу, према трговинским гранама делатности и робним групама.

 

Вести
Види све
shutterstock_74858629.jpg
01.06.2018. - Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, I тромесечје 2018.

У Републици Србији укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у првом тромесечју 2018. године у односу на исти период 2017. године је, у текућим ценама мања за 15,6%, а у сталним ценама за 16,7%. У структури вредности продаје и откупа, у првом тромесечју 2018. највише учествују следеће групе производа: жита са 28,8%, стока 23,9%, млеко 21,7%,  и живина и јаја 9,3%.

Опширније
Подаци