• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Монетарни рачуни животне средине

Монетарни рачуни животне средине садрже податке о порезима у области животне средине према категоријама пореза и податке о трошковима за заштиту животне средине према активностима заштите.

 

 

Вести
Види све
shutterstock_57257086.jpg
09.10.2018. - Порези у области животне средине, 2016.

Вредност прихода од пореза у области животне средине је 2,5 пута повећана у 2016. у односу на 2008. годину. Просечан годишњи раст прихода од пореза у области животне средине у периоду 2008–2016. године износио је 12,4%.
У 2016. години, приходи од пореза у области животне средине износили су 186 653,4 мил. РСД, што је за 11,6% више него претходне године. Највеће учешће у структури прихода имале су категорије енергетски порези и порези из области саобраћаја, 86,7% односно 6,8%, док су порези на загађење и порези на коришћење ресурса учествовали са 4,9% односно 1,7%, респективно.

Опширније