• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Отпад и опасне хемикалије

Статистика отпада  садржи податке о генерисаном и третираном отпаду према секторима економских делатности, а статистика  опасних хемикалија податке о потрошњи изабраних хемикалија према класама токсичности.

 

 

Вести
Види све
shutterstock_508440166.jpg
11 јул 2017. - Створени и третирани отпад, 2016.

Током 2016. године сектори: Пољопривреда, шумарство и рибарство, Рударство, Прерађивачка индустрија, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, Снабдевање водом и управљање отпадним водама, Грађевинарство и сектори услужних делатности Републике Србије створили су 47,1 милион тона отпада, од чега 63,5% чини неопасни, а 36,5% опасни отпад. Највећи удео створеног опасног отпада је у сектору Рударство (44,3%).

Опширније