• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту

Од 01. јуна 2017. године Републички завод за статистику није надлежан за доделу матичних бројева и издавање Обавештења о разврставању за стамбене заједнице.

Јединствени регистар стамбених заједница се води у Републичком геодетском заводу, а локалне самоуправе од 01. јуна 2017. године доносе Решења о оснивању стамбене заједнице и истовремено јој додељују матични број.