• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
population.png
7 040 272
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
2.5 % раст
БДП
industry.png
10.6 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1.5 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
74 887 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Календар објављивања
Вести
Види све
15.03.2018. - Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, IV квартал 2017.

У четвртом кварталу 2017. године, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 63674 динара и виши су за 5,0% у односу на исти квартал претходне године и за 3,2% у односу на трећи квартал 2017., номинално.

15.03.2018. - Цене станова новоградње у 2017. години

Цене станова новоградње у Републици Србији у 2017. години, у односу на просечне цене станова у 2016. години, повећане су за 3,0%.

12.03.2018. - Индекси потрошачких цена, фебруар 2018.

Потрошачке цене у фебруару 2018. године у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 1,5%, док су у поређењу са децембром 2017. године повећане 0,7%.  

12.03.2018. - Спољнотрговинска робна размена, јануар 2018.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  јануар 2018. године износи:

– 3189,4 милионa долара – пораст од  39,1% у односу на исти период претходне године;

– 2623,0 милиона евра – пораст од  21,6% у односу на исти период претходне године.

09.03.2018. - Гранични промет путничких моторних возила и путника, IV квартал 2017.

Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у четвртом кварталу 2017. већи је за 6,6% у односу на исти период претходне године. Излаз путничких моторних возила из Републике Србије већи је за 22,4% у поређењу са истим периодом 2016. године.

09.03.2018. - Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, IV квартал 2017.

Током IV квартала 2017. године може се уочити пораст броја први пут регистрованих теретних возила и путничких аутомобила, док остала друмска моторна возила бележе пад. Укупан број саобраћајних незгода у IV кварталу 2017. већи је за 3,8% у односу на исти период 2016. године. Раст саобраћајних незгода са погинулим лицима ван насеља износи 27,5%.

Најава објављивања
23.03.2018. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јануар 2018
26.03.2018. Зараде по запосленом по општинама и градовима, јануар 2018
26.03.2018. Зараде по запосленом по областима делатности, јануар 2018
26.03.2018. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар 2018
26.03.2018. Основно образовање – почетак школске године, 2018
26.03.2018. Зараде по запосленом, јануар 2018
30.03.2018. Регионални бруто домаћи производ, 2016
30.03.2018. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, 2017
30.03.2018. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, 2017
30.03.2018. Индекси индустријске производње, фебруар 2018
Календар објављивања
projekti_EU.png
Актуелни индикатори