• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту

Услови коришћења

Коришћењем било ког дела овог сајта аутоматски прихватате следће услове:

Републички завод за статистику (РЗС) настоји да овим сајтом омогући доступности статистичких података и информација које су у вези са надлежностима и пословањем РЗС. С тим у вези, РЗС настоји да сви подаци и информације које садржи овај сајт буду тачни, поуздани и ажурни. Међутим, РЗС неће сносити одговорност за било коју евентуалну штету која настане као последица коришћења података и информација са овог сајта.

Подаци и информације које садржи овај сајт:

Иако су статистички подаци и информације који су обајвљени на овом сајту добијени из редовних статистичких истраживања и других извора, РЗС неће сносити одговорност за евентуалну штету која настане као директна или индиректна последица одлуке која је донета или активности која је преузета на основу тих података. 

РЗС не гарантује да су закони, други прописи и документа који су доступни на овом сајту идентични са званичним текстовима објављеним у „Службеном гласнику РС“, односно изворним текстовима тих докумената.

РЗС настоји да могућност настанка техничких проблема и сметњи у раду сајта сведе на најмању могућу меру, међутим РЗС не може гарантовати да се овакви проблеми и сметње неће појавити, нити ће сносити одговорност за евентуалну штету која у вези са тиме може да настане.

 

© Copyright РЗС

Фајлови са овог сајта се могу снимати, репродуковати, дистрибуирати и користити у комерцијалне сврхе само уз претходну сагласност РЗС.

РЗС дозвољава постављање линкова на овај сајт – под условом да се ти линкови не употребљавају за било који вид рекламирања.

РЗС има ауторска права на комплетан садржај овог сајта, који укључује статистичке податке и информације у публикацијама и бази података као и графичке, текстуалне, програмске и друге материјале. РЗС ће та права штитити у складу са прописима којима се уређују ауторска и сродна права.

РЗС упозорава да је забрањена и незаконита свака неовлашћена промена података са његовог сајта, њихово брисање или уништење, чињење недоступним или намерно изазвана штета.

Заштита података о личности

Податке о личности које сте нам добровољно дали РЗС прикупља и користи, односно обрађује, у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности.