• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту

Класификације представљају основу за прикупљање и дисеминацију података у свакој области статистике. Оне пружају стандардизоване концепте за описивање појава као што су привредне активности, производи, трошкови, занимања или здравље. Оне су неопходне за доследно мерење појава унутар и између држава и географских регија.


Међународне класификације служе као модел за развој националних, мултинационалних и регионалних класификација и чине основу за међународно упоредиве податке. Међународне класификације су дизајниране тако да се користе у свом оригиналном стању, али се могу прилагодити националним специфичностима. 

Генерално, статистичка класификација је начин да се групише низ повезаних категорија у смислене, систематске и стандардне формате. Статистичка класификација је обично исцрпна, има међусобно искључиве и добро описане категорије, а има или хијерархијску или равну структуру.


Шифарници су обично прилагођени специфичним потребама и покривају само категорије које се користе у тим областима. Категорије у класификацијама су исцрпне и међусобно искључиве, док то није случај са шифарницима.