• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Регистар просторних јединица и ГИС

Регистар просторних јединица, који је аутоматизована база интегрисана у Географски информациони систем, а којом се на стандардизован начин врши индентификација постојећих, новоформираних и укинутих просторних јединица и бележи све њихове промене. Просторне јединице које се воде у Регистру су: пописни кругoви, статистички кругови, насеља, катастарске општине, месне заједнице, општине, градови, управни окрузи, Град Београд, аутономне покрајине и Република Србија, и представљене су у виду карата путем ГИС програма.

Погледајте и ово