• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Датум и време објављивања
  • Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова.

    Преко Календара објављивања  у сваком моменту можете  сазнати тачан датум објављивања статистичких издања. Календар је доступан на нашем сајту 1. децембра текуће године за целу наредну годину.

    Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.