• A
 • A
 • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Подношење захтева
 • Заштита и безбедност индивидуалних података о физичким и правним лицима спроводи се по строго дефинисаној процедури. 


  Републички завод за статистику (РЗС) као одговорни произвођач званичне статистике обезбеђује коришћење анонимизираних микроподатака на основу поднетог захтева.

  Захтев могу поднети:

  • акредитоване научноистраживачке организације (институти, факултети, универзитети и центри изузетних вредности);
  • истраживачи и студенти докторских студија;
  • као и институције која спроводе посебан пројекат који се финансира од стране националних или међународних истраживачких програма.

  Захтев се може поднети на имејл-адресу: stat@stat.gov.rs, или путем поште на адресу: 
  Републички завод за статистику
  Милана Ракића 5
  11 050 Београд

Правилник о начину и поступку давања података које производи Републички завод за статистику

 

Захтев за омогућавање приступа индивидуалним подацима без идентификатора

  

Упутство о начину коришћења заштићене просторије