• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
09. март 2018. -
Регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, 2017.

Број друмских моторних возила регистрованих током 2017. године у Републици Србији већи је у односу на број регистрованих возила у претходној години, и то за 7,9%. Пораст је забележен код свих возила.

Од домаћих произвођача моторних возила, наjбројнија маркa регистрованих путничких аутомобила je Застава. Најзаступљеније марке путничких аутомобила стране производње су: Volkswagen, Opel, Ford, Fiat, Renault, Mercedes, Peugeot, Škoda.

Број први пут регистрованих путничких аутомобила у 2017. години у Републици Србији, у односу на претходну годину, мањи је за 4,0%, аутобусa за 32,9%, теретних возила за 4,6%, мотоцикaлa за 31,8%, прикључних возила за 21,2%, мопеда за 46,2% и радних возила за 55,9%. На основу резултата је могуће закључити да су најзаступљенија теретна возила од 1500 до 4999 kg носивости, као и да највећи број ових возила користи евродизел као погонско гориво, што указује на подмлађивање возног парка у складу са најновијим европским прописима.

Код путничких аутомобила новијег датума на друмовима доминирају возила величине мотора до 2000 cm3 , процентуално посматрано, заступљеност возила са дизелом као погонско гориво има више од оних са бензином.

Укупан број саобраћајних незгода у 2017. години већи је за 2,1% у односу на 2016. годину. Већи број саобраћајаних незгода забележен је у насељу и износи 81,4% у односу на укупан број саобраћајних незгода. Број настрадалих лица у 2017. години је већи за 2,4% у односу на 2016. годину.