• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_336372584.jpg
12. март 2018. -
Спољнотрговинска робна размена, јануар 2018.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  јануар 2018. године износи:

– 3189,4 милионa долара – пораст од  39,1% у односу на исти период претходне године;

– 2623,0 милиона евра – пораст од  21,6% у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 1390,4 мил. долара, што чини раст од 39,2% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 1799,0 мил. долара, што је за 39,1% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 1143,3 милиона, и то је повећање од 21,6% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 1479,7 милиона, што представља повећање од 21,6% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 408,6 мил. долара, што чини повећање од 38,8% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 336,4 милиона, што је повећање од 21,8% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 77,3% и незнатно је већа од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 77,2%.