• A
  • A
  • A
population.png
6 641 197
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
1,7 % раст
БДП
industry.png
3 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
8,5 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
85 066 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
Popis.png
Попис пољопривреде
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
Вести
Види све
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 27.09.2023. године до 05.10.2023. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (7) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима и веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

24.11.2023. - Просечне зараде по запосленом, септембар 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2023. године износила је 117 472 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 85 066 динара.

Просечна нето зарада у периоду јануар–септембар 2023. године, у односу на исти период прошле године, номинално је већа за 15,0%, а реално је већа за 1,0%.

Медијална нето зарада за септембар 2023. године износила је 65 727 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

 

24.11.2023. - Живорођени и умрли, јануар-октобар 2023.

У Републици Србији, у периоду јануар-октобар 2023. године, број живорођених је износио 50 964. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 51 401, бележи се пад од 437 односно за 0,9%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар‒октобар 2023. године износио је 80 308 и, у поређењу са истим периодом претходне године, када је број умрлих био 94 196, бележи се пад од 13 888 или за 14,7%.

17.11.2023. - Становништво према економској активности

Републички завод за статистику објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о становништву Републике Србије према економској активности, старости и полу, до нивоа општина и градова.

 

15.11.2023. - Грејање у настањеним становима без централног грејања

Републички завод за статистику у дисеминационој бази објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о броју настањених станова према врсти грејања и енергената који се користе за грејање. Публикована табела садржи податке о настањеним становима без централног грејања, по општинама/градовима и типу насеља.

15.11.2023. - Издате грађевинске дозволе, септембар 2023.

У септембру 2023. издато је 3 113 грађевинских дозвола, што представља повећање од 7,9% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у септембру, 85,4% дозволa односи се на зграде, а 14,6% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 85,9% дозвола издато је за стамбене, а 14,1% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (69,8%).

15.11.2023. - Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, III квартал 2023.

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у III кварталу 2023. године, у односу на исти квартал 2022. године, смањене су за 5,3%.

14.11.2023. - Издавачка делатност и штампа – Серијске публикације, 2022.

У Републици Србији 2022. године објављено је 1 694 серијских публикација, што представља повећање од 2% у односу на 2021. годину.

Од укупног броја издатих серијских публикација, 83,5% су часописи, 11,8% су новине/листови, 4,7% остале серијске публикације.

Најновије објављено
Најава објављивања
30.11.2023. Туристички промет, октобар 2023
30.11.2023. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, октобар 2023
30.11.2023. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, октобар 2023
30.11.2023. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, октобар 2023
30.11.2023. Спољнотрговинска робна размена, октобар 2023
30.11.2023. Анкета о радној снази, III квартал 2023
30.11.2023. Регионални бруто домаћи производ, 2022
30.11.2023. Промет робе у трговини на мало, октобар 2023
30.11.2023. Квартални бруто домаћи производ, III квартал 2023
30.11.2023. Индекси залиха готових производа у индустрији, октобар 2023
30.11.2023. Индекси индустријске производње, октобар 2023
30.11.2023. Индекси индустријске производње, октобар 2023
01.12.2023. Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, III квартал 2023
01.12.2023. Индикатори иновативних активности, 2023
Календар објављивања
Визуелизација података
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Регистар индустријских зона
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори