• A
  • A
  • A
population.png
6 963 764
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
6,2 % раст
БДП
industry.png
-16,6 % пад
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
0,6 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
82 320 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
29.05.2020. - Промет робе у трговини на мало, април 2020. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у априлу 2020. године, у односу на април 2019. године, мањи је у текућим ценама за 20,1%, а у сталним ценама за 18,6%.

29.05.2020. - Индекси индустријске производње, април 2020.

Индустријска производња у Републици Србији у априлу 2020. године мања је за 16,6% у односу на април 2019. године.

29.05.2020. - Кретања на тржишту рада у првом кварталу 2020.

У првом кварталу 2020. године број запослених износио је 2 877 400, а број незапослених 310 300. Стопа запослености за дати период износи 48,7% а стопа незапослености 9,7%.

29.05.2020. - Спољнотрговинска робна размена, за текући период и април 2020.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-април 2020. године износи:

   – 13905,2 милионa долара – пад од  5,9% у односу на исти период претходне године;

   – 12649,5 милиона евра – пад од  3,1% у односу на исти период претходне године.

29.05.2020. - Туристички промет, април 2020.

У Републици Србији у априлу 2020. године, у односу на април 2019. године, број долазака туриста мањи је за 97,9%, док је број ноћења мањи за 94,6%.

28.05.2020. - Сeча дрвета, 2019.

Обим радова спроведених на сечи дрвета у Републици Србији у 2019, у односу на претходну годину, повећан је за 3%, у Београдском региону повећан је за 2%, у Региону Војводине повећан је за 6%, у Региону Шумадије и Западне Србије повећан је за 3%, а у Региону Јужне и Источне Србије повећан је за 1%. Посечена запремина дрвета у 2019. години укупно износи око 3,4 милиона m3. Највећи део ове запремине дрвета, око 1,6 милиона m3 (49%), употребљен је као огревно дрво. Посечена (бруто) запремина дрвета у државним шумама и ван шума износи око 2,5 милионa m3, а у приватним шумама и ван шума око 868 000 m3.

27.05.2020. - Регистрована запосленост у поређењу са бројем запослених према евиденцијама Пореске управе и ПИО фонда

Поводом учесталих полемика које се у јавности воде на тему запослености, Републички завод за статистику, као координатор статистичког система Републике Србије и званични произвођач статистичких података о запослености, сматра неопходним да разјасни који су званични извори података о запослености и зашто се подаци о броју запослених добијени путем статистичких истраживања разликују, у мањој или већој мери, од података добијених из неких других извора.

25.05.2020. - Живорођени и умрли, јануар–април 2020.

У Републици Србији у периоду јануар-април 2020. године број живорођених је износио 19 166. У односу на исти период претходне године, када је укупан број живорођених износио 19 384, бележи се пад од 218 живорођених односно за 1,1%.

Најава објављивања
01.06.2020. Унутрашња трговина, I квартал 2020
01.06.2020. Промет пољопривредних производа на пијацама, I квартал 2020
01.06.2020. Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, I квартал 2020
01.06.2020. Квартални бруто домаћи производ, I квартал 2020
03.06.2020. Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, I квартал 2020
03.06.2020. Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2020
04.06.2020. Штете у шумама, 2019
05.06.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, мај 2020
05.06.2020. Цене на мало пољопривредних производа, трећа недеља претходног месеца 2020
05.06.2020. Квартално пословање привредних друштава, I квартал 2020
05.06.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз, мај 2020
08.06.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, мај 2020
08.06.2020. Потрошња опасних хемикалија, 2019
10.06.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза, мај 2020
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори