• A
  • A
  • A
population.png
6 871 547
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
7,7 % раст
БДП
industry.png
7 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
7,9 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
66 048 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ отвореним скуповима података статистичких индикатора и индикатора Циљева одрживог развоја које објављује Републички завод за статистику
Детаљније
Вести
Види све
Регистар индустријских зона у Републици Србији

Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним. 

21.01.2022. - Промене код насељених места, општина/градских општина и градова, 2021.

Стање 1. јануара 2022. године

На територији Републике Србије, током 2021. године није било административно-територијалних промена на нивоу насељених места, општина/градских општина и градова.

14.01.2022. - Издате грађевинске дозволе, новембар 2021.

У новембру месецу 2021. издате су 3 334 грађевинске дозволе, што представља повећање од 39,4% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у новембру, 85,7% дозволa односи се на зграде, а 14,3% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 84,3% дозвола издато је за стамбене, а 15,7% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (65,0%).

 

 

 

12.01.2022. - Индекси потрошачких цена, децембар 2021.

Цене производа и услуга личне потрошње у децембру 2021. године, у односу на новембар 2021. године, у просеку су повећане за 0,4%. 

12.01.2022. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, новембар 2021.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у новембру 2021. године, у односу на исти месец 2020. године, повећане су за 30,5%.

11.01.2022. - Наводњавање, 2021.

За наводњавање је у 2021. години укупно захваћено 92 574 хиљ. m3 воде, што је за 33,9% више него у претходној години. Највише воде црпело се из водотокова − 84,3%, док су преостале количине захваћене из подземних вода, језера, акумулација и из водоводне мреже.

30.12.2021. - Спољнотрговинска робна размена, за новембар 2021.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-новембар 2021. године износи:

   – 53824,6 милионa долара – пораст од 30,5% у односу на исти период претходне године;

   – 45324,6 милиона евра – пораст од 24,8% у односу на исти период претходне године.

30.12.2021. - Промет робе у трговини на мало, новембар 2021. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у новембру 2021. године, у односу на исти месец претходне године, већи је у текућим ценама за 21,2%, а у сталним ценама за 10%.

Најновије објављено
Најава објављивања
25.01.2022. Живорођени и умрли, јануар-децембар 2021
25.01.2022. Просечне зараде по запосленом, новембар 2021
26.01.2022. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-новембар 2021
28.01.2022. Пунолетни учиниоци кривичних дела - издање на енглеском, 2020
28.01.2022. Регистрована запосленост, 2021
28.01.2022. Регистрована запосленост, IV квартал 2021
31.01.2022. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, децембар 2021
31.01.2022. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, децембар 2021
31.01.2022. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, децембар 2021
31.01.2022. Спољнотрговинска робна размена, децембар 2021
31.01.2022. Промет робе у трговини на мало, децембар 2021
31.01.2022. Индекси залиха готових производа у индустрији, децембар 2021
31.01.2022. Индекси индустријске производње, децембар 2021
31.01.2022. Индекси индустријске производње, децембар 2021
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори