• A
  • A
  • A
population.png
6 871 547
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
13,7 % раст
БДП
industry.png
0,1 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
5,7 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
89 202 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ отвореним скуповима података статистичких индикатора и индикатора Циљева одрживог развоја које објављује Републички завод за статистику
Детаљније
Вести
Види све
Регистар индустријских зона у Републици Србији

Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним. 

Истраживање о задовољству корисника

Републички завод за статистику, у периоду од 12. октобра до 12. новембра 2021. године, спроводи Истраживање о задовољству корисника. Ваше мишљење, предлози и сугестије, допринели би унапређењу квалитета нашег рада и били бисмо вам веома захвални да одвојите мало времена и попуните упитник.

Упитник можете попунити на следећем линку: http://webrzs.stat.gov.rs/ZK2021/.

25.10.2021. - Живорођени и умрли, јануар-септембар 2021.

У Републици Србији, у периоду јануар - септембар 2021. године, број живорођених је износио 45 476. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 46 270, бележи се пад од 794 односно за 1,7%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар - септембар 2021. године износио је 93 713 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 78 445, бележи се раст од 15 268 или за 19,5%.

25.10.2021. - Просечне зараде по запосленом, август 2021.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за август 2021. године износила је 89 202 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 64 639 динара.

У периоду јануар-август 2021. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 8,7%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 5,8%.

Медијална нето зарада за август 2021. године износила је 49 933 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

22.10.2021. - Годишње истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија, 2021.

Истраживање се односи на прво тромесечје 2021. године, као и на 2020. годину за одређена питања. Резултати истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у Републици Србији показују да 81,5% домаћинстава поседује интернет прикључак – што чини повећање од 0,5% у односу на 2020. годину. У последња три месеца 74,8% лица старости од 16 до 74 године користило је рачунар – што, у односу на претходну годину, представља повећање од 2,4%. У свом пословању интернет користи 100% предузећа, док веб-сајт поседује њих 84,5%.

20.10.2021. - Европски дан статистике

Шесту годину заредом, 20. октобра се обележава Европски дан статистике.  Дугогодишњим слоганом – Бољи подаци. Бољи животи. (Better Data. Better Lives.) – изнова се скреће пажња на значај статистике и статистичких података.

Дан статистике - ВИДЕО

15.10.2021. - Сиромаштво и социјална неједнакост, 2020.

У 2020. години стопа ризика од сиромаштва износила је 21,7%, и у односу на 2019. годину нижа је за 1,5 процентних поена. Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености износила је 29,8%, и у односу на 2019. годину нижа је за 1,9 процентних поена.

15.10.2021. - Издате грађевинске дозволе, август 2021.

У августу месецу 2021. издате су 2 843 грађевинске дозволе, што представља повећање од 39,3% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у августу 81,6% дозволa односи се на зграде, а 18,4% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 81,4% дозвола издато је за стамбене, а 18,6% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (69,0%).

 

 

Најава објављивања
28.10.2021. Регистрована запосленост, III квартал 2021
28.10.2021. Спољнотрговинска робна размена по карактеристикама предузећа, 2020
29.10.2021. Промет робе у трговини на мало, септембар 2021
29.10.2021. Туристички промет, септембар 2021
29.10.2021. Спољнотрговинска робна размена, септембар 2021
29.10.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, септембар 2021
29.10.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, септембар 2021
29.10.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, септембар 2021
29.10.2021. Индекси индустријске производње, септембар 2021
29.10.2021. Индекси индустријске производње, септембар 2021
29.10.2021. Индекси залиха готових производа у индустрији, септембар 2021
01.11.2021. Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш процена, III квартал 2021
05.11.2021. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз, октобар 2021
05.11.2021. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, октобар 2021
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси
Актуелни индикатори