• A
  • A
  • A
population.png
6 926 705
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
1,7 % раст
БДП
industry.png
33,9 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
3,6 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
89 894 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ отвореним скуповима података статистичких индикатора и индикатора Циљева одрживог развоја које објављује Републички завод за статистику
Детаљније
Вести
Види све
Регистар индустријских зона у Републици Србији

Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним. 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 14.04.2021. године до 22.04.2021. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (6) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

15.06.2021. - Грађевински радови у иностранству, 2020.

Укупна вредност радова коју су извођачи из Републике Србије извели у иностранству у 2020. години износила је 22 261 милиона РСД.

15.06.2021. - Издате грађевинске дозволе, април 2021.

У априлу месецу 2021. издата је 2 061 грађевинска дозвола, што представља повећање од 102,9% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у априлу, 79,0% дозволa односи се на зграде, а 21,3% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 73,1% дозвола издато је за стамбене, а 26,9% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (70,4%).

11.06.2021. - Индекси потрошачких цена, мај 2021.

У мају 2021. године, у односу на април 2021. године, потрошачке цене су у просеку повећане за 0,5% (индекс 100,5).

11.06.2021. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, април 2021.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у априлу 2021. године, у односу на исти месец 2020. године, повећане су за 13,9%.

10.06.2021. - Коришћење и заштита вода од загађивања, 2020. – Претходни резултати

У 2020. години у секторима индустрије коришћено је 3 976 мил. m3 воде. Највећи део захваћене воде коришћен је за хлађење при производњи електричне енергије. Количина коришћених вода смањена је за 6,1% у односу на претходну годину.

Од укупно 3 976 мил. m3 захваћених вода у секторима индустрије 99,6% чине воде из сопственог водозахвата (98,7% површинске воде и 0,9% подземне), а 0,4% из јавног водовода.    

04.06.2021. - Квартално пословање привредних друштава, I квартал 2021.

Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у првом кварталу 2021. године били су већи за 7,8% у односу на исти период претходне године. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 6,7% у односу на исти период претходне године.

Најновије објављено
Најава објављивања
21.06.2021. Трендови, I квартал 2021
21.06.2021. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2021
21.06.2021. Трендови - инфографика, I квартал 2021
24.06.2021. Уписани студенти, 2020
24.06.2021. Дипломирани студенти, 2020
25.06.2021. Укупан превоз путника и робе, 2020
25.06.2021. Живорођени и умрли, јануар-мај 2021
25.06.2021. Просечне зараде по запосленом, април 2021
25.06.2021. Буџетска издвајања за науку, 2020
28.06.2021. Научноистраживачка делатност, 2020
28.06.2021. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-април 2021
29.06.2021. Људски ресурси у науци и технологији, 2020
29.06.2021. Средње образовање – крај школске године, 2020
29.06.2021. Основно образовање – крај школске године, 2020
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси
Актуелни индикатори