• A
  • A
  • A
population.png
6 605 168
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
4,7 % раст
БДП
industry.png
-1,1 % пад
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
3,8 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
96 614 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
Popis.png
Попис пољопривреде
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
Вести
Види све
12.07.2024. - Малолетни учиниоци кривичних дела, 2023.

Укупан број кривичних пријава према малолетним учиниоцима кривичних дела у 2023. години је 2 598 и већи је за 8% у односу на 2022. годину. Број поднетих предлога већу за изрицање кривичних санкција (1 867) већи је за 15%, а број малолетника којима су изречене кривичне санкције (1 454) такође је већи, за 20%, у односу на претходну, 2022. годину.

12.07.2024. - Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2023.

У Републици Србији, у 2023. години, за 74 504 пунолетна учиниоца кривичних дела завршен је поступак по кривичној пријави, што је за 10% мање у односу на 2022. годину. Правноснажно је осуђено 26 919 пунолетних лица, што је за 3% више у односу на претходну годину. 

12.07.2024. - Индекси потрошачких цена, јун 2024.

Цене производа и услуга личне потрошње у јуну 2024. године, у односу на мај 2024. године, у просеку су повећане за 0,1%.

12.07.2024. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, мај 2024.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у мају 2024. године, у односу на исти месец 2023. године, смањене су за 2,0%.

10.07.2024. - Створени и третирани отпад, 2023.

Током 2023. године у Републици Србији сектори: Пољопривреда, шумарство и рибарство, Рударство, Прерађивачка индустрија, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, Снабдевање водом и управљање отпадним водама, Грађевинарство и сектори услужних делатности створили су 180,2 милиона тона отпада што представља повећање од 3,2% у односу на претходну годину.

10.07.2024. - Закључени и разведени бракови, 2023.

У 2023. години у Републици Србији закључено је 31 670 бракова, што представља пад од 3,5% у односу на претходну годину. Истовремено, 25 887 закључених првих бракова показује пад од 3,8% у односу на 2022. годину. Број закључених бракова на 1 000 становника износи 4,8. Просечна старост при закључењу брака за младожење износи 34,5 година, а за невесте 31,4 године.

У Републици Србији у 2023. години разведено је 10 175 бракова, односно за 3,7% више у односу на претходну годину. Број разведених бракова на 1 000 становника износи 1,5. Просечна старост мужа при разводу брака износи 45,2 године, а за жене 41,7 година.

10.07.2024. - Унутрашње миграције, 2023.

Током 2023. године 145 843 лицa променило је пребивалиште, односно трајно се преселило из једног у друго место (насеље) Републике Србије. Просечна старост лица која су променила пребивалиште је 36,1 годину (за мушкарце 36,7 година, а за жене 35,6 година).

28.06.2024. - Спољнотрговинска робна размена, за мај 2024.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар-мај 2024. године износи:

   – 30152,1 милионa долара – раст од  1,1% у односу на исти период претходне године;

   – 27861,0 милиона евра – раст од  0,9% у односу на исти период претходне године.

Најава објављивања
15.07.2024. Спољнотрговинска робна размена, 2023
15.07.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, 2023
15.07.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, 2023
15.07.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, 2023
15.07.2024. Индекси промета у индустрији, мај 2024
15.07.2024. Издате грађевинске дозволе, мај 2024
19.07.2024. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2024
22.07.2024. Индекси просечних цена спољне трговине, 2023
25.07.2024. Просечне зараде по запосленом, мај 2024
25.07.2024. Живорођени и умрли, јануар-јун 2024
25.07.2024. Предузећа по величини и предузетници у Републици Србији, 2020-2022., 2022
26.07.2024. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-мај 2024
30.07.2024. Регистрована запосленост, II квартал 2024
31.07.2024. Индекси залиха готових производа у индустрији, јун 2024
Календар објављивања
Визуелизација података
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Регистар индустријских зона
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори