• A
  • A
  • A
population.png
6 641 197
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
1,7 % раст
БДП
industry.png
2,7 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
11,5 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
83 781 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
Popis.png
Попис пољопривреде
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
Вести
Види све
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 02.08.2023. године до 10.08.2023. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (22) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима и веб страници Републичког завода за статистику.

25.09.2023. - Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, стање 05.09. 2023.

Према претходним резултатима, са стањем на дан 5. септембра 2023. године, остварена производња пшенице износи 3 449 хиљ. тона, што је за 10,9% више у односу на производњу остварену у прошлој години. Остварена производња малина је мања за 15,0%, а вишања за 11,9%.

Очекивана производња кукуруза је 6 631 хиљ. тона, што је за 54,8% више у односу на производњу остварену у прошлој години. У поређењу са прошлом годином, очекује се виша производња сунцокрета за 6,7%, шећерне репе за 22,4% и соје за 50,5%.

25.09.2023. - Просечне зараде по запосленом, јул 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јул 2023. године износила је 115 664 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 83 781 динар.

Просечна нето зарада у периоду јануар–јул 2023. године, у односу на исти период прошле године, номинално је већа за 15,3%, а реално је већа за 0,3%.

Медијална нето зарада за јул 2023. године износила је 64 734 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

 

25.09.2023. - Живорођени и умрли, јануар-август 2023.

У Републици Србији, у периоду јануар-август 2023. године, број живорођених је износио 40 376. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 40 244, бележи се раст од 132 односно за 0,3%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар‒август 2023. године износио је 64 950 и, у поређењу са истим периодом претходне године, када је број умрлих био 77 352, бележи се пад од 12 402 или за 16,0%.

15.09.2023. - Цене станова новоградње, I полугодиште 2023.

Просечнa ценa станова новоградње у Републици Србији у I полугодишту 2023. године износила је 214 017 динара, што представља смањење од 1,8% у односу на II полугодиште 2022. године. Цене станова у посматраном периоду кретале су се у интервалу од 52 481 динар по m² у Бујановцу до 489 634 динара у београдској општини Савски венац.

15.09.2023. - Издате грађевинске дозволе, јул 2023.

У јулу месецу 2023. издато је 2 706 грађевинских дозвола, што представља повећање од 14,2% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у јулу 82,9% дозволa односи се на зграде, а 17,1% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 81,8% дозвола издато је за стамбене, а 18,2% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (67,7%).

15.09.2023. - Рачун емисијa у ваздух, 2021.

Емисија сумпор-диоксида (SО2) у 2021. години износила је 378,2 килотона (Gg), што је за 9,4% мање у односу на претходну годину. У укупним емисијама SОсектор Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром има удео од 92,4% и бележи пад од 8,4% у поређењу са 2020. годином, удео сектора Прерађивачка индустрија 3,4%, остали сектори економских делатности 1,4% и домаћинства 2,8%. 

12.09.2023. - Индекси потрошачких цена, август 2023.

Цене производа и услуга личне потрошње у августу 2023. године, у односу на јул 2023. године, у просеку су забележиле раст од 0,4%.

Најава објављивања
26.09.2023. Светски дан туризма, 2022
26.09.2023. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-јул 2023
27.09.2023. Рачун физичког тока енергије, 2021
29.09.2023. Туристички промет, август 2023
29.09.2023. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, август 2023
29.09.2023. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, август 2023
29.09.2023. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, август 2023
29.09.2023. Спољнотрговинска робна размена, август 2023
29.09.2023. Промет робе у трговини на мало, август 2023
29.09.2023. Индекси залиха готових производа у индустрији, август 2023
29.09.2023. Индекси индустријске производње, август 2023
29.09.2023. Индекси индустријске производње, август 2023
29.09.2023. Укупан превоз путника и робе, I полугодиште 2023
29.09.2023. Предузетници у Републици Србији, 2022
Календар објављивања
Визуелизација података
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Регистар индустријских зона
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори