• A
  • A
  • A
population.png
6 797 105
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
0,7 % раст
БДП
industry.png
0,4 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
15,1 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
85 485 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
Popis.png
Попис пољопривреде
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
Вести
Види све
05.06.2023. - Квартално пословање привредних друштава, I квартал 2023. године

Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у првом кварталу 2023. године били су већи за 9,7% у односу на исти период претходне године. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 13,1% у односу на исти период претходне године.

02.06.2023. - Штете у шумама, 2022.

Укупне штете у државним шумама Републике Србије у 2022. години, исказане по запремини дрвета, износе 151 708 m3, од чега на штете настале од човека отпада око 21 000 m3.

02.06.2023. - Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, I квартал 2023.

Од укупног броја први пут регистрованих друмских моторних и прикључних возила током првог квартала 2023. године, произведених 2023. године, у односу на укупан број регистрованих, најзаступљенији су мопеди (29,6%), док је нових пољопривредних трактора најмање (3,4%).

02.06.2023. - Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2023.

Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у првом кварталу 2023. године већи је за 11,5% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је више за 5,2%, док је страних возила више за 16,8%. Од возила са страном регистрацијом, највише их је са регистрацијом Немачке, 5,0%, затим Мађарске, 4,7%, и Босне и Херцеговине, са учешћем од 3,7%.

01.06.2023. - Унутрашња трговина, I тромесечје 2023. године

Промет робе у трговини на велико и трговини на мало моторним возилима (продаја и поправка, област 45 Класификације делатности 2010) у Републици Србији у првом тромесечју 2023, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 12,5%.

01.06.2023. - Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, 1. тромесечје 2023.

Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у првом тромесечју 2023. године, у односу на исти период 2022. године, у текућим ценама је мања за 6.8%, а у сталним ценама мања је за 26.0%.

01.06.2023. - Промет пољопривредних производа на пијацама, 1. тромесечје 2023.

Укупна вредност промета пољопривредних производа на пијацама у Републици Србији у првом тромесечју 2023, у односу на исти период 2022. године, већа је у текућим ценама за 17,1%.

31.05.2023. - Спољнотрговинска робна размена, за април 2023.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-април 2023. године износи:

   – 23632,9 милионa долара – пад од  0,3% у односу на исти период претходне године;

   – 21944,7 милиона евра – пораст од  3,3% у односу на исти период претходне године.

Најновије објављено
Најава објављивања
08.06.2023. Собе и помоћне просторије у стану, 2022
09.06.2023. Коришћење и заштита вода од загађивања, 2022
09.06.2023. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза, мај 2023
09.06.2023. Индекси цена угоститељских услуга, мај 2023
09.06.2023. Aнкета о радној снази, 2023
12.06.2023. Месечни статистички билтен, март 2023
12.06.2023. Индекси потрошачких цена, мај 2023
12.06.2023. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, април 2023
15.06.2023. Издате грађевинске дозволе, април 2023
15.06.2023. Грађевински радови у иностранству, 2022
15.06.2023. Индекси промета у индустрији, април 2023
20.06.2023. Трендови, I квартал 2023
20.06.2023. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2023
20.06.2023. Трендови - инфографика, I квартал 2023
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
Регистар индустријских зона
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори