• A
  • A
  • A
population.png
6 797 105
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
3,9 % раст
БДП
industry.png
-0,3 % пад
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
15 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
74 981 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
industry_blue.png
Регистар индустријских зона у Републици Србији
Вести
Види све
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 02.11.2022. године до 10.11.2022. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (7) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

25.11.2022. - Живорођени и умрли, јануар-октобар 2022.

У Републици Србији, у периоду јануар - октобар 2022. године, број живорођених је износио 51 401. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 50 974, бележи се раст од 427 односно за 0,8%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар - октобар 2022. године износио је 94 196 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 108 379, бележи се пад од 14 183 или за 13,1%.

25.11.2022. - Просечне зараде по запосленом, септембар 2022.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2022. године износила је 103 476 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 74 981 динар.

У периоду јануар-септембар 2022. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 13,9%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 2,7%.

Медијална нето зарада за септембар 2022. године износила је 57 392 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

15.11.2022. - Издате грађевинске дозволе, септембар 2022.

У септембру месецу 2022. издато је 2 886 грађевинских дозвола, што представља смањење од 16,5% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у септембру 84,6% дозволa односи се на зграде, а 15,4% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 81,3% дозвола издато је за стамбене, а 18,7% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (72,5%).

 

 

15.11.2022. - Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, III квартал 2022.

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у III кварталу 2022. године, у односу на исти квартал 2021. године, повећане су за 28,7%.

14.11.2022. - Издавачка делатност и штампа– Листови и часописи, 2021

У Републици Србији 2021. године објављено је 1 677 серијских публикација, што представља повећање од 2,4% у односу на 2020. годину.

Од укупног броја издатих серијских публикација, 83,1% су часописи, 12,7% су листови/новине, 4,1% остале серијске публикације, а 0,1% су неповезани листови са занимљивим садржајем.

14.11.2022. - Индекси потрошачких цена, октобар 2022.

Цене производа и услуга личне потрошње у октобру 2022. године, у односу на септембар  2022. године, у просеку су повећане за 1,9%.

14.11.2022. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, септембар 2022.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у септембру 2022. године, у односу на исти месец 2021. године, повећане су за  21,8%

Најава објављивања
30.11.2022. Туристички промет, октобар 2022
30.11.2022. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, октобар 2022
30.11.2022. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, октобар 2022
30.11.2022. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, октобар 2022
30.11.2022. Спољнотрговинска робна размена, октобар 2022
30.11.2022. Анкета о радној снази, III квартал 2022
30.11.2022. Регионални бруто домаћи производ, 2021
30.11.2022. Промет робе у трговини на мало, октобар 2022
30.11.2022. Квартални бруто домаћи производ, III квартал 2022
30.11.2022. Индекси залиха готових производа у индустрији, октобар 2022
30.11.2022. Индекси индустријске производње, октобар 2022
30.11.2022. Индекси индустријске производње, октобар 2022
01.12.2022. Унутрашња трговина, III квартал 2022
01.12.2022. Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, III квартал 2022
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори