• A
  • A
  • A
population.png
6 926 705
СТАНОВНИШТВО
bdp3.jpg
-6,4 % пад
БДП
industry.png
0,4 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1,9 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
82 572 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 09.09.2020. године до 17.09.2020. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (14) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

18.09.2020. - Порези у области животне средине, 2018.

Вредност прихода од пореза у области животне средине је 2,9 пута повећана у 2018. у односу на 2008. годину. Просечан годишњи раст прихода од пореза у области животне средине у периоду 2008–2018. године износио је 11,2%.

У 2018. години, приходи од пореза у области животне средине износили су 211 825,5 мил. динара, што је за 8,1% више него претходне године. Највеће учешће у структури прихода имале су категорије енергетски порези и порези из области саобраћаја, 86,1% односно 7,0%, док су порези на загађење и порези на коришћење ресурса учествовали са 5,5% односно са 1,4%, респективно.

 

18.09.2020. - Рачун емисијa у ваздух, 2018.

Емисија сумпор-диоксида (SО2) у 2018. години износила је 345,5 килотона (Gg), што је за 5,9% мање у односу на претходну годину. Укупна емисија SО2 у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром има удео од 89,6% и бележи благи пад у поређењу са 2017. годином. Учешће овог гаса у сектору Прерађивачка индустрија износи 5,7%, у осталим секторима економских делатности 1,9% и у домаћинствима 2,8%. 

15.09.2020. - Издате грађевинске дозволе, јул 2020.

У јулу месецу 2020. издато је 2 005 грађевинских дозвола, што је за 8,9% мање него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у јулу, 81,3% дозволa односи се на зграде, а 18,7% на остале грађевине.

15.09.2020. - Цене станова новоградње, I полугодиште 2020.

Просечнa ценa станова новоградње у Републици Србији у I полугодишту 2020. године износила је 166 764 динара. Цене станова у посматраном периоду кретале су се у интервалу од 47 514 динара по m² у Тутину до 395 633 динара у београдској општини Савски венац.

11.09.2020. - Индекси потрошачких цена, август 2020.

Потрошачке цене у августу 2020. године, у односу на јул 2020. године, у просеку су ниже за 0,1% (индекс 99,9).

11.09.2020. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јул 2020.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јулу 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, повећане су за 10,3%.

10.09.2020. - Трендови - Специјално издање, „Перформансе пословања привреде Републике Србије 2015-2019.“

Привреда Републике Србије је први пут, за две деценије транзиције, четири године узастопце нето добиташ (2015‒2019), што је резултанта континуираног привредног раста и побољшања макро и микро перформанси пословања.

Преузмите специјано издање: овде.

Најава објављивања
21.09.2020. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2020
21.09.2020. Трендови, II квартал 2020
22.09.2020. Употреба информационо–комуникационих технологија, 2020
25.09.2020. Просечне зараде по запосленом, јул 2020
25.09.2020. Просечне зараде по запосленом, јул 2020
25.09.2020. Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, стање 05.09. 2020
25.09.2020. Живорођени и умрли, јануар-август 2020
28.09.2020. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-јул 2020
29.09.2020. Укупан превоз путника и робе, I полугодиште 2020
30.09.2020. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, август 2020
30.09.2020. Индекси индустријске производње, август 2020
30.09.2020. Индекси индустријске производње, август 2020
30.09.2020. Индекси залиха готових производа у индустрији, август 2020
30.09.2020. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, август 2020
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори