• A
  • A
  • A
population.png
6 871 547
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
1,7 % раст
БДП
industry.png
9,4 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
3,3 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
89 582 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ отвореним скуповима података статистичких индикатора и индикатора Циљева одрживог развоја које објављује Републички завод за статистику
Детаљније
Вести
Види све
Регистар индустријских зона у Републици Србији

Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним. 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 14.04.2021. године до 22.04.2021. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (6) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

23.07.2021. - Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику
Од 14.04.2021. године до 22.04.2021. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (6) у Републичком заводу за статистику.
 
Републички завод за статистику објављује листу кандидата који су испунили мерила за радна места 1, 2, 4, 5 и 6

Листа кандидата који су испунили мерила за радна места 1, 2, 4, 5 и 6
21.07.2021. - Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 21.07.2021. године до 29.07.2021. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање једног извршилачког радног места у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за  радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

16.07.2021. - Спољнотрговинска робна размена, коначни подаци 2020.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар-децембар 2020. године износи:

   – 45734,1 милионa долара – пад од  1,4% у односу на исти период претходне године;

   – 40012,1 милиона евра – пад од  3,4% у односу на исти период претходне године.

15.07.2021. - Издате грађевинске дозволе, мај 2021.

У мају месецу 2021. издата је 2 001 грађевинска дозвола, што представља повећање од 49,0% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у мају, 80,5% дозволa односи се на зграде, а 19,5% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 74,5% дозвола издато је за стамбене, а 25,5% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (67,2%).

14.07.2021. - Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2020.

У Републици Србији, у 2020. години, за 74 394 пунолетних учиниоца кривичних дела завршен је поступак по кривичној пријави, што је за 20% мање у односу на 2019. годину.

14.07.2021. - Малолетни учиниоци кривичних дела, 2020.

Укупан број кривичних пријава према малолетним учиниоцима кривичних дела у 2020. години је 2 524 и мањи је за 13% у односу на 2019. годину. Број поднетих предлога већу за изрицање кривичних санкција (1 750) мањи је за 13%, а број малолетника којима су изречене кривичне санкције (1 239) такође је мањи, за 26%, у односу на претходну, 2019. годину.

Најава објављивања
26.07.2021. Живорођени и умрли, јануар-јун 2021
26.07.2021. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-мај 2021
26.07.2021. Просечне зараде по запосленом, мај 2021
29.07.2021. Регистрована запосленост, II квартал 2021
30.07.2021. Промет робе у трговини на мало, јун 2021
30.07.2021. Туристички промет, јун 2021
30.07.2021. Спољнотрговинска робна размена, јун 2021
30.07.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, јун 2021
30.07.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, јун 2021
30.07.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, јун 2021
30.07.2021. Индекси залиха готових производа у индустрији, јун 2021
30.07.2021. Индекси индустријске производње, јун 2021
30.07.2021. Индекси индустријске производње, јун 2021
02.08.2021. Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш процена, II квартал 2021
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси
Актуелни индикатори