• A
  • A
  • A
population.png
6 926 705
СТАНОВНИШТВО
bdp3.jpg
-6,4 % пад
БДП
industry.png
4,6 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1,8 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
82 515 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
Информација о Регистру здравствених установа и Јединственој евиденцији субјеката у здравству

Регистар здравствених установа и Јединствену евиденцију субјеката у здравству, који су установљени Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019), води Агенција за привредне регистре као поверени посао.

Регистар здравствених установа почиње са радом 11. октобра 2020. године.

Републички завод за статистику ће до  30.11.2020 године, ажурирати све промене за које су здравствене установе поднеле захтев привредним судовима до 10.10.2020. године.

Више информација можете добити на интернет страници Агенције за привредне регистре

Регистар индустријских зона у Републици Србији

Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним. 

25.11.2020. - Живорођени и умрли, јануар-октобар 2020.

У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2019. и 2020. години.

У Републици Србији, у периоду јануар-октобар 2020. године, број живорођених је износио 51 753. У односу на исти период претходне године, када је укупан број живорођених износио 53 082, бележи се пад од 1 329 односно за 2,5%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-октобар 2020. године износио је 86 798 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 84 168, бележи се раст од 2 630 или за 3,1%.

25.11.2020. - Просечне зараде по запосленом

Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2020. године износила је 82 515 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 59 698 динара.

У периоду јануар-септембар 2020. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 9,4%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 7,7%.

Медијална нето зарада за септембар 2020. године износила је 45 817 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

 

23.11.2020. - Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, III квартал 2020.

Током III квартала 2020. године може се уочити пораст броја свих друмских моторних и прикључних возила, осим аутобуса. Наjбројније марке произвођача моторних возила су: Volkswagen, Opel, Peugeot, Audi и Renault.

На основу резултата могуће је закључити да су најзаступљенија теретна возила до 999 kg носивости, као и да највећи број ових возила користи дизел као погонско гориво.

23.11.2020. - Гранични промет путничких моторних возила и путника, III квартал 2020.

Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у трећем кварталу 2020. године мањи је за 51,5% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је мање за 48,2%, док је страних возила мање за 53,3%. Од возила са страном регистрацијом, највише их је са регистрацијом Мађарске, 9,9%, затим Босне и Херцеговине, 6,1%, и Немачке, са учешћем од 5,2%.

Излаз путничких моторних возила из Републике Србије мањи је за 52,9% у односу на исти период 2019. године. Број возила с домаћом регистрацијом у излазу је мањи за 47,2%, док је у истом периоду излаз возила са страном регистрацијом мањи за 56,2%. Најбројнија су возила са регистрацијом Босне и Херцеговине, са учешћем од 7,0%, а затим следе возила са регистрацијом Мађарске, са учешћем од 6,5%, и Немачке, са учешћем од 5,8%.  

20.11.2020. - Трошкови за заштиту животне средине, 2019.

Укупни трошкови за заштиту животне средине у 2019. години износили су 42 367,8 мил. РСД, што је за 10,7% више него претходне године. У структури укупних трошкова за заштиту животне средине учешће инвестиција за заштиту животне средине износило је 27,4%, док су текући издаци имали учешће од 72,6%.

16.11.2020. - Издате грађевинске дозволе, септембар 2020.

У септембру месецу 2020. издато је 2 478 грађевинских дозвола, што је за 10,8% више него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у септембру, 84,1% дозволa односи се на зграде, а 15,9% на остале грађевине.

Најновије објављено
Најава објављивања
30.11.2020. Регионални бруто домаћи производ, 2019
30.11.2020. Индекси индустријске производње, октобар 2020
30.11.2020. Индекси индустријске производње, октобар 2020
30.11.2020. Индекси залиха готових производа у индустрији, октобар 2020
30.11.2020. Анкета о радној снази, III квартал 2020
30.11.2020. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, октобар 2020
30.11.2020. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, октобар 2020
30.11.2020. Спољнотрговинска робна размена, октобар 2020
30.11.2020. Туристички промет, октобар 2020
30.11.2020. Промет робе у трговини на мало, октобар 2020
30.11.2020. Квартални бруто домаћи производ, III квартал 2020
30.11.2020. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, октобар 2020
01.12.2020. Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, III квартал 2020
01.12.2020. Промет пољопривредних производа на пијацама, III квартал 2020
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори