• A
  • A
  • A
population.png
6 641 197
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
3,8 % раст
БДП
industry.png
6,9 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
6,4 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
95 093 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
Popis.png
Попис пољопривреде
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
Вести
Види све
01.03.2024. - Унутрашња трговина, IV тромесечје 2023. године

Промет робе у трговини на велико и трговини на мало и поправци моторних возила (област 45 Класификације делатности) у Републици Србији у четвртом тромесечју 2023, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 12,1%.

01.03.2024. - Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, 4. тромесечје 2023.

Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у 2023, у односу на 2022. годину, мања је у текућим ценама за 17.1 %, а у сталним ценама мања за 10.2 %.

01.03.2024. - Промет пољопривредних производа на пијацама, 4. тромесечје 2023.

Укупна вредност промета пољопривредних производа на пијацама у Републици Србији у 2023. години, у односу на 2022. годину, изражена у текућим ценама, већа је за 7,5%.

01.03.2024. - Средње образовање - почетак 2023/2024. и крај 2022/2023. школске године, 2023.

Према подацима са почетка школске 2023/24. године, у Републици Србији средњошколско  образовање похађало је укупно 226 979 ученика, 225 423 у редовним школама, 1556 у специјалним. Скоро 98% ученика наставу похађа у државним средњим школама а привате школе похађа нешто више од 2% ученика. 

На крају школске 2022/23. године у Републици Србији наставу је похађало укупно 234 204 ученика. Редовну средњу школу завршило је 59 128 ученика. Највећи проценат њих (58,1) завршило је четворогодишњу средњу стручну школу, 26,3% је завршило гимназију док је средњу стручну школу у трајању од 3 године завршило 15,6 % свршених средњошколаца. Млади који су завршили стручне школе највише су били заинтересовани за профиле из подручја рада “електротехника”(12,5%), “Економија, право и администрација” (11,7%), “здравство и социјална заштита” (9,6%) и “машинство и обрада метала” (9,2%).  

29.02.2024. - Промет робе у трговини на мало, јануар 2024. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у јануару 2024. године, у односу на исти месец претходне године, већи је у текућим ценама за 9,9%, а у сталним ценама за 4,1%.

29.02.2024. - Туристички промет, јануар 2024.

У Републици Србији у јануару 2024. године, у односу на јануар 2023. године, број долазака туриста већи је за 8,3 %, док је број ноћења већи за 3,9 %.

У јануару 2024. године, у односу на јануар 2023. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 6,4 %, а број ноћења страних туриста већи је за 1,2%.

29.02.2024. - Кретања на тржишту рада у четвртом кварталу 2023.

Према подацима Анкете о радној снази, у четвртом кварталу 2023. године, у односу на четврти квартал претходне године, дошло је до повећања активности и смањења становништва ван радне снаге. У оквиру активног становништва дошло је до раста запослености и пада незапослености. У четвртом кварталу број запослених износио је 2 870 200, што представља раст од 52 100 у односу на исти квартал 2022. године. Број незапослених мањи је за  3 600 лица и износио је 288 200, што заједно са запосленим лицима чини контингент активног становништва од 3 58 300. Становништво ван радне снаге смањено је за 99 400 лица и у посматраном кварталу чинило га је 2 524 000 лица. Укупан број становника старих 15 и више година износио је 5 682 300, што представља смањење укупног броја за 50 900 лица.

29.02.2024. - Индекси индустријске производње, јануар 2024.

Раст индустријске производње од 6,9% у јануару 2024. године у односу на јануар 2023. године

Најава објављивања
04.03.2024. Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, IV квартал 2023
04.03.2024. Гранични промет путничких моторних возила и путника, IV квартал 2023
05.03.2024. Квартално пословање привредних друштава, IV квартал 2023
05.03.2024. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз, фебруар 2024
05.03.2024. Цене на мало пољопривредних производа, трећа недеља претходног месеца 2024
05.03.2024. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, фебруар 2024
07.03.2024. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, фебруар 2024
11.03.2024. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза, фебруар 2024
11.03.2024. Индекси цена угоститељских услуга, фебруар 2024
11.03.2024. Месечни статистички билтен, децембар 2023
12.03.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, јануар 2024
12.03.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, јануар 2024
12.03.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, јануар 2024
12.03.2024. Спољнотрговинска робна размена, јануар 2024
Календар објављивања
Визуелизација података
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Регистар индустријских зона
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори