• A
  • A
  • A
population.png
6 797 105
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
0,4 % раст
БДП
industry.png
1,9 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
16,1 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
82 769 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
Popis.png
Попис пољопривреде
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
Вести
Види све
31.03.2023. - Спољнотрговинска робна размена, за фебруар 2023.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-фебруар 2023. године износи:

   – 11258,5 милионa долара – пораст од  2,9% у односу на исти период претходне године;

   – 10472,8 милиона евра – пораст од  8,7% у односу на исти период претходне године.

31.03.2023. - Промет робе у трговини на мало, фебруар 2023. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у фебруару 2023. године, у односу на исти месец претходне године, већи је у текућим ценама за 11,7%, а у сталним ценама мањи је за 3,8%.

31.03.2023. - Туристички промет, фебруар 2023.

У Републици Србији у фебруару 2023. године, у односу на фебруар 2022. године, број долазака туриста већи је за 18,5%, док је број ноћења већи за 21,5%.

У фебруару 2023. године, у односу на фебруар 2022. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 8,5%, а број ноћења страних туриста већи је за 44,6%.

31.03.2023. - Индекси индустријске производње, фебруар 2023.

Раст индустријске производње од 1,9% у фебруару 2023. године у односу на фебруар 2022. године.

24.03.2023. - Живорођени и умрли, јануар-фебруар 2023.

У Републици Србији, у периоду јануар-фебруар 2023. године, број живорођених је износио 10 083. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 9 596, бележи се раст од 487 односно за 5,1%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-фебруар 2023. године износио је 18 037 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 24 486, бележи се пад од  6 449 или за 26,3%.

24.03.2023. - Просечне зараде по запосленом, јануар 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2023. године износила је 114 228 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 82 769 динара.

У односу на јануар 2022. године просечна нето зарада обрачуната за јануар 2023. године номинално је већа за 16,7%, док је реално већа за 0,8%.

Медијална нето зарада за јануар 2023. године износила је 62 964 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

24.03.2023. - Основнo oбразовање - почетак 2022/2023. школске године, 2022.

На почетку школске 2022/23. године у Републици Србији радило је 3 206 редовних основних школа, 1 135 матичних и 2 071 издвојених одељења. Наставу је похађало укупно 505 247 ученика, 456 206 у матичним и 49 041 у издвојеним одељењима.

22.03.2023. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јануар 2023.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јануару 2023. године, у односу на исти месец 2022. године, повећане су за  32,3%

Најава објављивања
03.04.2023. Статистички календар Републике Србије, 2023
03.04.2023. Дан студената у Србији, 2022
05.04.2023. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, март 2023
05.04.2023. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз, март 2023
05.04.2023. Цене на мало пољопривредних производа, трећа недеља претходног месеца 2023
06.04.2023. Светски дан здравља, 2022
07.04.2023. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, март 2023
07.04.2023. Рачун накнада у области животне средине, 2021
10.04.2023. Месечни статистички билтен, јануар 2023
10.04.2023. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза, март 2023
10.04.2023. Индекси цена угоститељских услуга, март 2023
12.04.2023. Индекси потрошачких цена, март 2023
12.04.2023. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, фебруар 2023
13.04.2023. Средње образовање – почетак школске године, 2022
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
Регистар индустријских зона
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори